11-11-12

Kif Kif over werkloosheid en armoede

Kif Kif: “Het is tegenwoordig in de mode om mensen in werkloosheid of armoede zelf de schuld te geven van hun situatie.”

“Als je de schuld legt bij de mensen zelf, hoef je niet te spreken over socio-economische ongelijkheden of discriminaties. Dit zijn de eigenlijke, structurele oorzaken van armoede. Werkloosheid werd lange tijd gezien als een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit is een structureel fenomeen eigen aan de werking van de markt. Vanaf de jaren negentig krijgt de werkloze zelf de schuld van zijn werkloosheid. Men gaat er vanuit dat de werkloze de kansen die hem werden gegeven, niet heeft genomen. Werklozen moeten ‘geactiveerd’ worden. Ze worden verplicht om cursussen te volgen en op werkaanbiedingen in te gaan. Ook al is het loon te laag, is de job moeilijk te combineren met een gezin of is de woon-werkafstand te groot. Kortom, de werkloze kan zijn uitkering verliezen als hij niet genoeg meegaat in die ‘activering’. Dit soort disciplinering en stigmatisering van de werkloze treft etnisch-culturele minderheden dubbel. Hun werkloosheid is niet enkel hun eigen schuld, het is ook nog eens de schuld van hun ‘onaangepaste’ cultuur, achtergrond of religie.”

De commentaren zijn gesloten.