16-11-12

Waalse uitkeringsgerechtigde is gemiddeld 27 procent duurder dan Vlaamse

N-VA-Kamerlid Nadia Sminate ontving van de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) cijfers voor de jaren 2006 tot en met 2010 waaruit blijkt dat de kosten van de ziekte-uitkeringen verhoudingsgewijs hoger liggen in Wallonië dan in Vlaanderen.

"Uit deze cijfers blijkt dat een Waalse uitkeringsgerechtigde verhoud

ingsgewijs gemiddeld 27 procent duurder is dan een Vlaamse en dat in het Waalse Gewest gemiddeld meer mensen een uitkering krijgen", stelt Kamerlid Nadia Sminate vast. In het stelsel van de werknemers betaalde de ziekteverzekering in 2010 gemiddeld 1 275 euro uit aan inkomensvervangende uitkeringen per Waalse verzekerde werknemer. Dat is een kwart meer dan de 998 euro per Vlaamse werknemer en een derde meer dan de 932 euro die uitbetaald wordt per aangesloten Brusselaar. In het stelsel van de zelfstandigen zijn de bedragen kleiner maar de verschillen groter: Wallonië 612 euro per aangeslotene, Vlaanderen 481 euro en Brussel 353 euro.

Sminate stelt ook vast dat er m.b.t. de uitkeringsverzekering relatief weinig gegevens ter beschikking zijn en studies verricht zijn. Niettemin stijgen de kosten van de ziekte-uitkeringen jaar na jaar en neemt het aantal mensen met een ziekte-uitkering schrikbarend toe.

Nadia Sminate: "Ik betreur dat de verschillen tussen regio's niet geobjectiveerd werden door de minister en het RIZIV. Deze cijfers zijn - nog maar eens - een bevestiging van de vernietigende conclusie die het Rekenhof vorig jaar reeds maakte: er is een wanbeheer in de sector van de ziekte-uitkeringen. We zitten nog steeds met een systeem waar een ziekenfonds er financieel belang bij heeft om zo veel mogelijk invalide leden te hebben."

Mijn kritiek: Elke nationalist in Vlaanderen weet dat deze cijfers de harde werkelijkheid zijn, verdere commentaar dus overbodig.

De commentaren zijn gesloten.