28-11-12

Hoeveel kosten de Walen ons?

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES) en het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid berekenden de geldstromen tussen het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Omdat de federale overheid de gegevens supertraag doorgeeft moest men zich baseren op de gegevens van 2007. Als kanalen van geldtransfers baseert men zich op de federale begroting buiten de Sociale Zekerheid, de Bijzondere Financieringswet en de Sociale Zekerheid. Via deze kanalen krijgt het Waals Gewest globaal en dit alleen al voor dit éne jaar 5.730 miljoen euro van het Vlaams Gewest. Daarnaast is in de historische en jarenlang opgebouwde schuldenlast een bijzonder hoog aandeel dat afgedragen wordt in de rentelasten door het Vlaams Gewest: 5.749 miljoen, waarvan 5.745 miljoen euro ten laste van het Waals Gewest zou moeten zijn en 3 miljoen euro ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Telt men deze vier kanalen samen dan betaalde het Vlaams Gewest alleen al in 2007 11.479 miljoen euro of 5,91% van zijn Bruto Regionaal Product aan Wallonië en Brussel. Per inwoner betekent dit 1.863 euro of 75.141 oude Belgische franken jaarlijkse transfer. Jaar na jaar en ga zo maar onbeperkt door. Hoelang zal Vlaanderen deze broodnodige centen voor een eigen socio-economisch beleid zonder de minste waarborg blijven afdokken? Zonder transparantie, zonder resultaatverbintenis, zonder afbouw in de tijd en zonder enige vorm van politieke loyauteit in Brussel, in de zes, in Vlaams-Brabant en in heel Vlaanderen. Wil u het natrekken? www.econ.ku.leuven.be/vives en www.akvs.org. (Bron: De Zes, november 2012).

De commentaren zijn gesloten.