04-11-12

N-VA vraagt hoorzittingen over leegloop Brussels gerecht

 

N-VA-Kamerlid Van Vaerenbergh en senator Vanlouwe, allebei advocaat aan de Nederlandstalige Balie in Brussel, waarschuwden tijdens de parlementaire bespreking van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV al voor het feit dat de belangen van Nederlandstalige rechtsonderhorigen en Vlaamse advocaten, mag

istraten en griffiers geschaad zouden worden. Ze krijgen gelijk, want nog voor de wet in werking treedt, loopt het Brussels gerecht leeg ... aan Nederlandstalige kant. De N-VA vraagt hoorzittingen in het parlement.

Senator Vanlouwe en Kamerlid Van Vaerenbergh: "Nadat de Orde van Vlaamse Balies, de Nederlandstalige magistraten en de griffiers in Brussel, net zoals N-VA, aankondigden dat ze naar het Grondwettelijk Hof zouden stappen, blijkt nu ook dat de Nederlandstalige magistraten, de griffiers en het gerechtspersoneel uit Brussel wegvluchten omdat zij de negatieve gevolgen vrezen. De Nederlandstalige magistraten en advocaten spreken letterlijk over een miskleun."

Deze hervorming is voor de N-VA niet wat gevraagd werd. Het gaat om een complexe ontdubbeling in een Nederlandstalige en Franstalige rechtbank, die beide bevoegd zijn voor heel Brussel-Halle-Vilvoorde. Daarnaast komt er wel een gesplitst parket in een beperkt tweetalig Brussels parket en een tweetalig parket voor Halle-Vilvoorde, met Franstalige magistraten die vanuit Brussel gedetacheerd worden. De ontdubbeling van de rechtbank en de opsplitsing van het parket berusten op taalkaders die niet overeenstemmen met de werkelijkheid: er worden verhoudingsgewijs meer Franstalige magistraten en griffiers aangeworven.

Hoorzittingen

Beide N-VA-parlementsleden roepen op tot dringend overleg met magistraten, griffiers en advocaten via hoorzittingen in het parlement. "Er wordt alarm geslagen over taalkaders in het Brusselse gerecht, over onwetendheid en onzekerheid over de toekomst. Zelfs over de locatie van het nieuwe parket in Halle-Vilvoorde weten de betrokken parketmagistraten amper iets. Voor de N-VA moet er geluisterd worden naar de klachten. Dit kan via hoorzittingen in het parlement. Als deze hervormingen slecht en complex zijn, moeten ze bijgestuurd worden, nu het nog kan. Zo niet dragen de Vlaamse institutionele meerderheidspartijen CD&V, Open Vld, s.pa en Groen een verpletterende verantwoordelijkheid voor de slechte werking van justitie in Brussel en voor het loslaten van Brussel", zeggen Van Vaerenbergh en Vanlouwe.

22:15 Gepost in Politiek | Tags: n-va, justitie | Permalink | Commentaren (0)

Luc blogt

1. Europa:
De Duitse loonlast is nog altijd hoger dan hier.
De sluiting van Ford Genk hebben wij waarschijnlijk voor een deel te danken aan de Duitsland, net zoals bij Opel het geval was. Ze denken daar eerst aan zichzelf - zie ook hun houding in verband met de Euro-crisis.
Dus Kathleen heb je nog heel wat te doen in Europa. Het Duitse parlement (der Bundestag) staat nog altijd iets boven het Europees parlement (iedere beslissing in verband met een fonds of wat dan ook voor de Euro, moet goed gekeurd worden door het Duitse parlement)
2. Sociale kost voor het bedrijf:
De sociale kost voor het bedrijf is in België gunstiger door het brugpensioen, waar het leeuwenaandeel door de RVA (sociale zekerheid) betaald wordt.
Ik geloof dat onze politiekerkens eens bedrijven voor hun sociale verantwoordelijkheden moeten plaatsen en dus laten opdraaien voor de kosten, dan worden we waarschijnlijk wat minder aantrekkelijk voor monster afdankingen. Pas op: ik heb tegen het principe van brugpensioen niets hé.
3. De bestelling van nieuwe autobussen voor De Lijn zou naar Frankrijk gaan:
Dat zou in Duitsland nooit het geval geweest zijn hoor, daar zou men het 'onder ons' (unter uns) wel geregeld hebben, zodat de bestelling alleen maar bij een Duits bedrijf terecht zou gekomen zijn (eigenlijk zouden de niet-Duitse bedrijven wel kunnen meegedaan hebben voor de schijn). Maar zo handig zijn onze politiekerkens niet.
Dus, Ingrid Lieten heeft ook nog werk aan de winkel.
Chris Peters (UNIZO: die de arbeider eigenlijk een noodzakelijk kwaad vindt) dol gelukkig en fier met het verder bevestiging van Wilfierd Martens EVP-voorzitter, waar Angelika Merkel het ook volledig mee eens was. Nu ja, dat is dan de prijs die je betaald zeker?

Cartoon Urineren op de politie

v.jpg

16:57 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, politie | Permalink | Commentaren (0)

Een Vlaam Belang kiezer blogt

Zoals ik meermaals gezegd heb, veel VB-ers hebben geen problemen met geïntegreerde allochtonen, wél met amokmakers zoals o.a. Belkacem en andere idioten die wagens/huizen/winkels in de fik steken van mensen die niets te maken hebben met de zogenaamde problemen die die extremisten zélf zoeken. En geloof me, Dhr. Dewinter is verre van een racist. Het enige wat hij wil, net als veel andere VB-stemmers, is respect van wie naar Vlaanderen komt om hier een beter leven te starten. Kom je naar hier om te werken, onze gewoontes te respecteren en jezelf en familie te integreren? Geen probleem. Kom je naar hier om amok te maken en te profiteren? Dan heb je natuurlijk een probleem met ons.

03-11-12

Mijn mening over democratie

Democratie, zoals die in de meeste Westerse landen is ingevuld, IS de dictatuur van de (tijdelijke) meerderheid. . Wie, ondanks een goede verkiezingsuitslag, niet in een meerderheidscoalitie geraakt, is vrij machteloos. . Het enige verschil met een durende dictatuur, is dat de kaarten om de 4/5/6 jaar volledig herschud kunnen worden. . Het systeem is niet perfect, maar het werkt, en waarborgt onder andere de vrijheid van politieke meningsuiting.

Cartoon Groepsaankoop energie

Cartoon_300_tcm7-157922.jpg

15:05 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, energie | Permalink | Commentaren (0)

Een PVDA militant blogt

Gevonden op facebook:

in die andere landen wordt er door vakbonden en andere sociale partners regelmatig onderhandeld over loonaanpassingen, met de nodige sociale onrust tot gevolg (stakingen e.d. die de samenleving ook geld kosten). Bovendien krijgen veel mensen die in bedrijven of sectoren werken waar de vakbonden zwak staan minder aanpassingen dan waar de vakbonden sterk staan. In Duitsland bv hebben de metaalvakbonden dit jaar een loonaanpassing afgedwongen van meer dan vier procent, vandaar dat de loonkost in de Saar-Louis Ford-vestiging nu vijf procent hoger ligt dan in Genk. In andere sectoren in Duitsland moeten mensen werken voor vijf euro bruto omdat de vakbonden in die sectoren zwak staan. Waarom zou iemand die vandaag twintig broden kan kopen, dat morgen nog moeten kunnen, en iemand die vandaag vijfhonderd broden kan kopen maar vierhonderd meer? De loonindexkoppeling dient om de koopkracht te behouden van iedereen, arm en rijk. De verhouding tussen de lonen blijft hetzelfde tov de levensduurte. Als zelfs de ratingbureaus stellen dat België zijn binnenlandse consumptie bijna niet heeft geleden onder de crisis van 2008, en dat daardoor de solvabiliteit van België zekerder is, en dat daardoor de rente verlaagd wordt, en dat dit volgens diezelfde ratingbureaus allemaal te danken is aan de automatische loonindexkoppeling, dan moet je je de vraag stellen waarom die ECB, IMF, en de Europese commissie, die al héél veel Europese arbeiders verarmd hebben met hun besparingen, waarom dié neo- liberale instanties hier de automatische loonindex koppeling willen afgeschaft zien! Niet om de Belgische bevolking te sparen, maar om de bevolking goedkoper te maken voor de werkgevers. De inkomens uit arbeid zijn er in Europa de laatste vier jaar serieus op achteruit gegaan, terwijl de inkomens uit kapitaal een nooit geziene groei kennen. En die landen die nog beschermingsmechanismen hebben om de welvaart van hun werkende bevolking te hoeden voor verarming worden aangespoord om die mechanismen af te breken. Wie heeft er baat bij die sociale afbraak, dat moet je je eens afvragen! De overheden niet en de bevolking ook niet, dus wie ben jij aan het verdedigen hier?

13:00 Gepost in Blog | Tags: index, vakbond, economie | Permalink | Commentaren (0)

Cartoon Ford-baas krijgt promotie

tb.jpg

11:55 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)