11-11-12

Cartoon 4 West-Vlamingen in d regering

406926_385792121498703_1974453391_n.jpg

23:08 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, regering, minister | Permalink | Commentaren (0)

Luc over het cordon sanitaire tegen extreem rechts en links

Om het even over de grond van de zaak te hebben: een cordon sanitaire is nooit een goede zaak. Noch tegen extreem-rechts, noch tegen extreem-links. Als je met hen geen bestuursakkoorden wil sluiten, doe het dan niet. Maar bazuin het niet voortdurend van de daken, en sluit geen mensen uit van het maatschappelijk leven louter omwille van hun opinies. Want daar is het cordon sanitaire dat we kennen uiteindelijk wel op uitgedraaid. Wie zich ooit verzet heeft tegen het cordon sanitaire tegen Vlaams Blok/Belang, moet nu niet komen pleiten voor een cordon sanitaire tegen extreem-linksen, antisemieten en dies meer.

Cartoon Ford Genk

223787_4841622315938_1392941439_n.jpg

Dit is geen racistisch, maar wel een realistisch bericht

Tegenwoordig worden we op alle TV-kanalen bestookt met oproepen van de UNESCO en diverse groeperingen ivm de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Ik wil iedereen eraan herinneren dat het voornamelijk gaat over landen die overwegend moslim zijn. Hun islamitische broeders zijn in oorlog met andere islamieten, die opgejaagd worden en zonder enige vorm van gewetensbezwaar de hongersdood mogen sterven

.Wat doen de islamitische buurlanden overigens? NIETS !!!
Maar het is wél aan ONS om te geven. Die landen hebben één miljard Euro nodig om er bovenop te komen.

In plaats van zeer luxueuze hotels te bouwen, dure 4x4's te kopen en ijs- en schaatsbanen aan te leggen in de woestijn, zou het beter zijn dat elk van de Emiraten zijn geldbeugel zou openen, in plaats van aan de werkende mensen van de 'slechte westerse landen' (=wij dus, de niet-in-Allah-gelovende kapitalisten) te vragen dat te doen.
Indien iedere in Europa of elders gevestigde moslim één Euro zou geven voor Afrika, zouden zij na hun dood zeker in het Paradijs belanden.

Reeds tientallen jaren, of zelfs meer, is er enkel miserie in die landen en regelmatig worden wij aan die situatie herinnerd met verschrikkelijke beelden van bevolkingen die zijn voorbestemd om uit te sterven. Vrouwen en kinderen worden op de voorgrond gezet opdat wij ons nog schuldiger zouden voelen en dit enkel met de bedoeling ons nog meer geld te ontfutselen.

De moslimvrouwen zetten, tengevolge van hun geloof (en aan hun hitsige venten onderworpen), een hele resem kinderen op de wereld (=de wil van Allah, die geen geboortebeperking tolereert?!), goed wetende dat ze die kinderen niet zullen kunnen voeden.

Weinig mannen in deze reportages ...
Waarom zijn deze fokbeesten, die hun harem bevruchten en de jonge meisjes,
nauwelijks pubers, die dat ondergaan, zich niet bewust van en verantwoordelijk voor hun eigen waanzin?
Tweeduizend jaar achterstand en een blinde religieuze overtuiging zijn er de oorzaak van dat deze volkeren voor eeuwig veroordeeld zijn.
Denkt u nog steeds dat het onze schuld is en dat wij ons moeten verantwoordelijk voelen voor zoveel miserie ?

Wanneer er in een land meer kogels dan graankorrels zijn, zal er nooit iemand in staat zijn iets te veranderen, ondanks alle goede wil en al het geld in de rest van de wereld.
Dat is héél triestig maar helaas héél erg reëel.

Dit is geen racistisch, maar wél een realistisch bericht, om de ogen te openen van al wie niet wil zien of horen.

13:53 Gepost in Politiek | Permalink | Commentaren (0)

Kif Kif over werkloosheid en armoede

Kif Kif: “Het is tegenwoordig in de mode om mensen in werkloosheid of armoede zelf de schuld te geven van hun situatie.”

“Als je de schuld legt bij de mensen zelf, hoef je niet te spreken over socio-economische ongelijkheden of discriminaties. Dit zijn de eigenlijke, structurele oorzaken van armoede. Werkloosheid werd lange tijd gezien als een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit is een structureel fenomeen eigen aan de werking van de markt. Vanaf de jaren negentig krijgt de werkloze zelf de schuld van zijn werkloosheid. Men gaat er vanuit dat de werkloze de kansen die hem werden gegeven, niet heeft genomen. Werklozen moeten ‘geactiveerd’ worden. Ze worden verplicht om cursussen te volgen en op werkaanbiedingen in te gaan. Ook al is het loon te laag, is de job moeilijk te combineren met een gezin of is de woon-werkafstand te groot. Kortom, de werkloze kan zijn uitkering verliezen als hij niet genoeg meegaat in die ‘activering’. Dit soort disciplinering en stigmatisering van de werkloze treft etnisch-culturele minderheden dubbel. Hun werkloosheid is niet enkel hun eigen schuld, het is ook nog eens de schuld van hun ‘onaangepaste’ cultuur, achtergrond of religie.”

Cartoon Indianen

u.jpg

08:17 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, indianen, pc | Permalink | Commentaren (0)

Kandidaat-voorzitters bij het VB: Annemans + 2 – of nog meer?

De Standaard pakt vandaag breed uit met het nieuws dat Gerolf Annemans in ‘pole position’ ligt om de nieuwe voorzitter van het VB te worden.  Alle media leiden daaruit af dat er slechts één kandidaat op 1 december aan de VB-Partijraad wordt voorgelegd.  Statutair is dat nog niet zeker - En komen er echt maar drie kandidaten?

Volgens De Standaard, en uiteraard zusterkrant Het Nieuwsblad, is de race al zo goed als gelopen: Kamerfractieleider Gerolf Annemans wordt zo goed als zeker de nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang.  Volgens Brinckman zou de ervaren Kamerfractievoorzitter het roer in handen nemen tot 2014 om daarna de scepter over te dragen aan een jongere kracht.

Er zouden echter ook nog twee andere kandidaten zijn: Chris Janssens, Vlaams parlementslid, en Bart Laeremans, senator.  Chris Janssens is de jongste kandidaat, Bart Laeremans combineert ervaring aan een Vlaamsnationaal profiel.

Volgens De Standaard zou het partijbestuur nu maandag beslissen dat enkel de kandidatuur van Annemans zal aangeboden worden aan de Partijraad die zal kiezen op 1 december.  Statutair is dat onzeker:  het Partijbestuur kan wel zijn wens in die zin uitspreken, maar dat niet beslissen.  Een kandidaat die dat wil moet voorgelegd worden aan de Partijraad.  En vermits de termijn om kandidaturen in te dienen nog niet verstreken is, is het ook mogelijk dat het niet bij deze drie kandidaten blijft.  Wordt vervolgd!

10-11-12

Cartoon Gevangenis

zzz.jpg