25-11-12

Cartoon bezuinigingen

i.jpg

Gefrustreerde neo-liberaal Peter blogt

Vanaf 2014 komt het kindergeld en de hypothecaire aftrek in Vlaamse handen en zal wellicht berekent worden in functie van het inkomen: dus weer nen hoop minder.
Zot zijn we, dat we met twee willen gaan werken, we worden ervoor gestraft. En dit allemaal om die losers (die doppers, leeflooners en vreemdelingen) die een ganse dag op hun lui gat zitten, te onderhouden.
Waarom geen BTW verhoging?? Dit is ten minste een eerlijke belasting: voor iedereen gelijk. De toegevoegde waarde en dus de belasting op een product is krak hetzelfde voor mij als voor die losers.

In BE zijn er 50.000+ werklozen van 50 jaar of ouder die nog nooit een dag gewerkt hebben, 50 jarige schoolverlaters zo je wil. Dit zijn geen sukkelaars of slachtoffers van de crisis, dit is regelrechte sociale fraude. Dat is pas asociaal ten opzichte van de mensen die wel bijdragen aan de gemeenschap. Hoeveel gezinnen zijn er niet waar er al drie generaties lang niet meer gewerkt wordt? Vooral aan de andere kant van de taalgrens.
Brussel kent een ongelooflijk hoge werkloosheidgraad onder jongeren, maar de bagage afhandelaars, 10 km verderop in Zaventem vinden geen werknemers. Die moeten zelfs niet kunnen lezen of schrijven. De werkloosheidsval, nog zoiets. Waarom zouden we moeten werken om 200 € netto meer te hebben dan de werkloosheiduitkering? Voor alle begrip; het is de werkloosheidsuitkering die te hoog is. Hoe wij de Walen en Brusselaars zien zouden clichés zijn. Vergeet het, ik ben bezig aan een opdracht voor de stad Charleroi. Wat ik daar zie overtreft de clichés.
1.2 miljoen ambtenaren in BE. 10 % werkt voor de overheid ???
Ik heb niets tegen belastingen, zelfs niet dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden dragen. Maar de belastingen, heffingen en taxen die werknemers en ondernemers tegenwoordig moeten afdragen hebben niets meer vandoen met solidariteit, het begint een feitelijke onteigening te worden.
Ondertussen lopen wij ons leven achterna. Akkoord die losers zullen geen twee keer per jaar op vakantie moeten gaan, maar ze hebben geen stress, moeten niet van her naar der spurten, dragen helemaal geen verantwoordelijkheid in de job die ze uitoefenen, kunnen op hun gemak de kinderen naar school brengen, moeten geen kinderopvang betalen, gaan winkelen op momenten dat het niet te druk is en nog wat gaan bijklussen in het zwart, wanneer het hen uitkomt. Komen ze voor de politierechter omdat ze te snel reden, verliezen ze zelf hun rijbewijs niet want dit hebben ze nodig om werkt te zoeken. Ik mag twee weken een taxi nemen.
Ben dus danig gefrustreerd ja.

16:26 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

Johan blogt

De SP.A is zo rood als het water in een fles Spa. Ze zijn ondertussen zo ver opgeschoven naar rechts dat ze meer op de CVP uit de jaren 70 lijken, dan dat mijn grootmoeder me toelacht met nog al haar tanden... Ze bewijzen de sociaal zwakkeren slechts lippendienst en geven toe aan de willekeur van de neoliberale druk. Zo keurden ze de inkrimping van de werklozensteun goed, passen de (gezondheids?)index aan, voeren ze het pensioensparen met een 2e en 3e pensioenpijler alsook een hogere pensioenleeftijd en redden vervolgens klakkeloos onze 'banken'... Daarbij voerden ze ook nog eens mee de notionele aftrek in, maar deden en eisten ze zelf niets essentieel om onze welvaarststaat enigszins te versterken of te behouden. Schijnheilig en machtsbelust, net als de Tjeven van vroeger..

12:27 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

24-11-12

De begrotingsbevalling

Bij de officiële persmededeling over het bereikte begrotingsakkoord werd Di Rupo geflankeerd door zijn 6 (zes!) vice-premiers. Alleen al het beeld van zo'n uitgebreide staf bevestigt dat niets in dit land nog eenvoudig is. Om tot een akkoord te komen heeft men dan ook 27 dagen moeten vergaderen, soms tot stukken in de nacht (de laatste keer zelfs 17 uur aan één stuk) om Di Rupo straks toe te laten zijn 'state of the union' uit te spreken met een vertraging van zes weken. Volgens de premier getuigt zijn begroting voor 2013 van veel moed. Ik vrees dat het eerder 'moet' met een 't' zal zijn.
   Nog vóór Di Rupo zijn 'meesterwerk' aan Europa kan presenteren - dat gebeurt vanavond - is er ondertussen al kritiek uit alle geledingen van de samenleving, zowel van werkgevers als vakbonden en oppositie. Ik ga alle punten, waarmee we nog dagen om de oren zullen geslagen worden, hier niet herhalen, maar wil wel enige commentaar kwijt over uitspraken die enkele ministeriële 'panelleden' gisteren dachten te moeten doen.
   Zo zei Vande La op de radio, i.v.m. het in stand houden van de index, dat men in de ons omliggende landen soms moet staken om loonverlies te vermijden, omdat men daar inderdaad geen index meer heeft. Ik ga dat niet meteen betwisten, maar werknemers die zoiets moeten doen weten tenminste waarvoor ze staken. Hier staakt men dikwijls al als men het woord 'staking' nog maar hoort, zonder dat iemand weet waarom.
   Volgens Vanackere gaan we de loonkloof met de ons omliggende landen dichten tegen 2018. Afgezien van het feit dat die termijn in de politiek een eeuwigheid is, kan men zich afvragen waarop die man zich baseert. Zelfs met een afgezwakte index, die zou verwateren door het toevoegen van de witte producten en de solden (ge moet er maar opkomen!), zullen onze lonen bij elke indexverhoging blijven stijgen t.o.v. de buurlanden, die de index niét hebben. Wie kan trouwens nu al weten hoe de situatie in het buitenland zal evolueren. In 1996 dacht men hier ook het wondermiddel gevonden te hebben om een einde te maken aan de loonkloof. De wet die dat zou oplossen kon niet verhinderen dat het verschil nu toch meer dan 5% bedraagt.
   Di Rupo vergeleek zijn besparingen met die van Nederland (daar gaan we weer!), maar vergat er bij te vertellen, dat de Nederlandse staatsschuld enkele tientallen procenten lager ligt dan de Belgische. Dat is appelen vergelijken met citroenen.
   Tenslotte, hoe men het ook bekijkt, deze regering heeft de zakenwereld tegen, waardoor het economische klimaat niet zal verbeteren. Luc Bertrand (Ackermans & van Haaren) verweet Di Rupo's regering dat ze marxistisch is. Wouter Torfs, toch een 'positivo', dat ze een non-beleid voert. Bart Claeys van JBC dat hij het beu is kapitalist genoemd te worden en Pieter Casneuf, CEO van Adam Software, twitterde dat de Vlaamse partijen er beter de stekker uit zouden trekken. Niets laat vermoeden dat deze door de regering zo bejubelde begroting daaraan veel zal veranderen.

  Bron: Guido van Alphen

Cartoon di Rupo

530920_4964704312911_1876646348_n.jpg

15:50 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, di rupo | Permalink | Commentaren (0)

23-11-12

Cartoon Spaarlampen

v1.jpg

17:04 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)

Cartoon BTW

8787_4956545988958_908809457_n.jpg

14:01 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)

21-11-12

Tobback in februari

Interview met Bruno Tobback in februari van dit jaar:

“Laat me héél duidelijk zijn. Voor ons kan er onder geen enkel beding sprake zijn van een nieuw rondje fiscale amnestie. We moeten daar komaf mee maken. Zolang we dat niet doen, geven we het signaal dat wat jaartjes frauderen geen probleem hoeft te zijn omdat men op het einde van de rit nog altijd amnestie krijgt. Men zegt dat een nieuwe fiscale amnestie veel geld kan opbrengen. Ik zeg dat een aankondiging dat er zeker geen fiscale amnestie komt ook heel veel geld kan opbrengen voor de schatkist.”