09-12-12

Sven Blogt over het koningshuis

Corruptie en immoraliteit
Vanaf het ontstaan van België was het establishment, de koning voorop, zich ervan bewust dat er een kunstmatige en dus instabiele staat was geboren. Het land was niet geliefd bij de bevolking en het dreigde binnen afzienbare tijd weer uit elkaar te vallen. Leopold I zag in dat hij bepaalde groepen aan België moest zien te binden, en dat kon alleen lukken als hij hun trouw kon afkopen. België werd dus gegrondvest op een immoreel principe, namelijk het materiële eigenbelang. Niet zozeer “Hoe kan de staat ten goede komen aan mijn volk?”, maar “Hoe kan de staat mij zo veel mogelijk geld opleveren?”. Dát was de vraag die de nieuwe patriotten bezighield. Ook journalisten werden omgekocht, zodat zij een Belgisch gezinde stem zouden laten horen. Zolang de Belgische staat een bron van inkomsten is voor bepaalde machthebbers, zullen zij hem blijven verdedigen. Hetzelfde geldt voor de Franstaligen. Zij hebben profijt van België en verdedigen die staat dus. De Franstaligen verfransen het Nederlandstalige deel van België en de verfranste delen worden bij de Franstalige provincies gevoegd, hoeven minder belastingen te betalen voor hetzelfde, het secundair en hoger onderwijs, de overheid, de officieren in het leger … alles werd Franstalig. Zo gauw er aan die toestand een einde komt, zullen zij de eersten zijn om hem op te blazen. Het Belgische bestel voedt dus de corruptie en de immoraliteit. Het grote drama voor Vlaanderen is dat ook de meeste Vlaamse politici zich door het Belgische regime hebben laten corrumperen. Helaas is in het verleden menig Vlaamsgezind politicus in een beschermer van de Belgische belangen veranderd toen hij merkte wat voor financiële voordelen zo’n opportunistische koerswijziging met zich meebracht. Door ambitieuze Vlaamsgezinden te recupereren (eerst door omkoping met aanlokkelijke portefeuilles en nadien, als beloning, met een benoeming tot Minister van Staat of met een adellijke titel) is het Belgische bestel tot nu toe erin geslaagd de Vlaamse helft van de Belgische politieke wereld onder de knoet te houden. En waarin vindt de grondwet haar rechtvaardiging? In de wil van het volk. Tenminste, zo hoort het toch? Er bestaat bovendien een bondgenootschap tussen het koningshuis en het socialisme. De socialisten zijn namelijk voorstanders van de Belgische eenheid, het centralisme en een maximale overheidsbemoeienis. Het is een paradox dat enerzijds de (katholieke en conservatieve) koninklijke familie zich inlaat met de socialisten, en dat anderzijds de socialisten het ondemocratische koningshuis verdedigen (zo verklaren sommige socialisten dat zij overal ter wereld tegen de monarchie zouden zijn, maar niet in België). Deze paradox kan alleen maar worden verklaard met winstbejag en eigenbelang: beide partijen hebben elkaar nodig. Zij moeten elkaar helpen om België in stand te houden, want zonder België is het uit met het koningshuis en met de onevenredig grote macht van de socialisten. Zeker de Franstalige socialisten zijn erg geliefd bij de koning, omdat zij hun kiezers omkopen met de belofte het Belgische systeem, dat voor de Franstalige profiteurs zo voordelig is, met alle middelen in stand te houden. Het kan de Franstaligen niet schelen dat België vierkant draait en enorme bedragen geld verspilt, zolang het hun maar iets opbrengt.

13:09 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

08-12-12

Cartoon De Sint

430938_10200119963699351_1129712836_n.jpg

21:31 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, sint, sinterklaas | Permalink | Commentaren (0)

Gwendolyn Rutten is de nieuwe voorzitter van Open VLD

Gwendolyn Rutten is de nieuwe voorzitter van Open VLD. De 'kandidaat van het establishment' wint de verkiezingen van outsider Egbert Lachaert. Met Maggie De Block als ondervoorzitter krijgt Open VLD twee vrouwen aan de top

mijn commentaar: Ons Gwendolientje....een partij voorzitter voor ALLEN.zjin..60%voor 40% tegen,... ALLEN ..kleine nuance toch? Time will tell! Word vervolgd.....

19:57 Gepost in Politiek | Tags: rutten, vld | Permalink | Commentaren (0)

Ook Lippens en Verwilst

Na Jean-Paul Votron, Filip Dierckx en Gilbert Mittler zijn nu ook ex-voorzitter Maurice Lippens en gewezen CEO Herman Verwilst in verdenking gesteld in het Fortis-dossier. Dat meldt De Tijd. Lippens en Verwilst worden net als de andere toplui verdacht van marktmanipulatie.


Mijn commentaar: Wie zijn gat verbrandt moet op de blaren zitten.
Het gesjoemel van de Belgische lakeien als Lippens en co kan niet ongestraft blijven!
Het spreekt voor zich dat de grote schuldige voor het Fortis-debacle het Belgische establishment zélf is
"In een wanhopige poging om zelf de touwtjes in handen te houden, overspeelde de Belgische ‘haute finance’ – overigens met actieve steun van het koningshuis – haar hand.

07-12-12

Geef ons werk

66006_4564823954749_649993576_n.jpg

21:06 Gepost in Foto | Tags: arbeid, economie, werkloosheid, acv | Permalink | Commentaren (0)

06-12-12

Veilig

148842_4619324838461_695004213_n.jpg

20:25 Gepost in Foto | Tags: vlaams belang, veiligheid | Permalink | Commentaren (0)

Jimmy blogt over de toekomst van het Vlaams Belang

Johan, loosstaand of jij gelijk hebtdat het VB terug een heropstanding zal meemaken: maar begin dan al eens eerst om de actiegroepen los te breken van de partij VB. Voorpost bevoordeeld is vastgeroest aan het VB door de machtsgreep op Luc Vermeulen. Er moet ook daar eindelijk eens iemand op tafel durven kloppen en eisen voor vernieuwing, tevens mogen de kopstukken van voorpost zich in geen enkel geval laten ringeloren door een politieke partij. Een beweging moet er net zijn om al de nationalistische partij in die richting te duwen, daar waar ze geduwd moeten worden....


18:20 Gepost in Blog | Tags: vlaams belang | Permalink | Commentaren (0)

Cartoon Fortis

155423_10151361325132326_943547831_n.jpg

15:21 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)