10-11-12

Jongerenkopman Tom Van Grieken over de nederlaag van Vlaams Belang

De Vlaams Belang Jongeren voorspelden al in het voorjaar de verkiezingsnederlaag van het Vlaams Belang. Hun analyse over wat er precies op 14 oktober is misgelopen, is kritisch maar blijft binnenskamers. "Nu kijken we enkel nog naar de toekomst en de volgende verkiezing van 2014. Er moeten nieuwe gezichten bijkomen, nieuwe stijlen en nieuwe thema's", zegt jongerenvoorzitter Tom Van Grieken.

Tom Van Grieken (26), sinds maart voorzitter van Vlaams Belang Jongeren, werd op zondag 14 oktober dan wel herkozen als gemeenteraadslid in Mortsel, voor de rest kijkt hij met weinig vreugde terug op de verkiezingen. "Wat we al hadden voorspeld, is uitgekomen: Vlaams Belang heeft de verkiezingen verloren", zegt hij. "Dat hadden we al zien aankomen na een sterkte-zwakteanalyse in het voorjaar. Een week na de verkiezingen heeft het bestuur van de VBJ een nota opgesteld die ik heb gepresenteerd aan de partijraad. Onze analyse is kritisch, maar wij doen niet aan vadermoord en houden onze kritiek binnenskamers. Onze nota formuleert daarom bewust ook geen toekomstvisie of doelstellingen. Dat is de taak van de nieuwe voorzitter." Wie dat wordt, raakt nog dit jaar bekend. Op 11 november weten we alvast welke Vlaams Belangers zich kandidaat hebben gesteld om voorzitter Bruno Valkeniers op te volgen. "Mijn naam zul je er alleszins niet tussen zien staan", zegt Van Grieken. "Ik denk dat er twee of drie kandidaten zullen opstaan. Het is voor de toekomst van onze partij wel cruciaal wie de nieuwe voorzitter wordt. Een vrouw zou mooi zijn, maar dat is niet het
belangrijkste: het moet een sterke figuur zijn met een duidelijke visie."

Politiek talent

"De persoon van Filip Dewinter vormt geen probleem voor ons", zegt Van Grieken. "Dewinter is duidelijk, je weet waar hij voor staat. Hij heeft zijn eigen stijl, maar er moet daarnaast nu ook ruimte komen voor andere stijlen.
Dewinter is de reden waarom ik in de politiek ben gestapt en voor het Vlaams Belang heb gekozen. Hij is het grootste politieke talent van de jongste 15 jaar. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Wij zijn geen machtspartij, wel een programmapartij. Met 15 procent, of 12 à 13 procent kan je ook op het beleid wegen. In 2014 moeten we er staan met onze jonge ploeg."

Droom

"Mijn droom is om in 2014 in elke provincie een nieuwe, jonge lijsttrekker te kunnen presenteren", zegt Van Grieken. "Er is jong talent aanwezig. Ook in het Antwerpse, denk maar aan Angie Bosmans uit Zandvliet en Sam Van Rooy uit Deurne. Het zou fantastisch zijn als we dan kunnen uitpakken met lijsttrekkers die jonger zijn dan 40, liefst nog jonger dan 30. Het politiek talent is er wel, maar het is moeilijk om ze te lanceren en de tijd is erg kort. Mensen moeten ruimte krijgen om te kunnen groeien en ze mogen ook niet te snel opbranden. Een blunder tijdens een tv-optreden blijft je levenslang achtervolgen." De kern van de partij moet volgens Van Grieken dezelfde
blijven: "Dat zijn de drie V's: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen. Wij denken dat er daarnaast plaats is voor nieuwe thema's. We moeten bijvoorbeeld duidelijker maken dat het VB anti-Europees is. We moeten ook thema's zoals ecologie, dierenwelzijn en globalisering oppikken. We hebben als enige een uniek sociaal-economisch programma voor Vlaanderen: niet links, niet rechts, wel Vlaams."

09-11-12

Aan de linkerzijde ziet u onze nieuwe burgemeester in 2014

558964_463898846994675_507951462_n.jpg

De kracht van verandering. Rechts de ad interimburgemeester van Antwerpen tot 2014, links de toekomstige burgemeester van Antwerpen.

Eric Van Rompuy over Bart De Wever

Eric Van Rompuy (zijn blog): "Dat Bart De Wever op zijn bek zal gaan in Antwerpen, daar twijfelt niemand aan (hoewel het verboden is dit openlijk te zeggen). Dat kan een keerpunt worden. Wie in de politiek elke tegenstander poogt te vernietigen en tot geen enkele dialoog bereid is over zijn eigen groot gelijk komt vroeg of laat zichzelf tegen. Patrick Janssens, Wouter Beke, Alexander Decroo en Groen! werden op een brutale en nooit geziene agressieve manier aangepakt door De Wever. Loontje komt om zijn boontje. Dat zal hopelijk de ogen openen voor 2014!" Anders gelezen: even de zuurtegraad meten?

11:35 Gepost in Politiek | Permalink | Commentaren (0)

08-11-12

Patrick Janssens trekt zich terug uit onderhandelingen met De Wever

Patrick Janssens wil niet de indruk wekken dat zijn persoon de Antwerpse onderhandelingen in de weg staat en trekt zich terug.

Uittredend Antwerps burgemeester Patrick Janssens (Stadslijst) heeft besloten zich terug te trekken uit de formatiegesprekken in zijn stad, zo laat hij weten via zijn woordvoerder. Janssens neemt die drastische stap naar eigen zeggen omdat "in bepaalde media" dezer dagen de indruk wordt gewekt dat hij persoonlijk het verloop van de gesprekken bemoeilijkt, iets wat hij formeel ontkent.


Constructieve meerderheid

"We hebben als partij onze betrachting vanaf de eerste dag heel duidelijk gemaakt aan de formateur: komen tot een constructieve meerderheid die een zo groot mogelijk deel van de Antwerpse kiezers vertegenwoordigt", aldus Janssens in een mededeling. "Ik wens niet dat de indruk bestaat of gewekt wordt dat mijn persoon zulks in de weg staat."

Volgens Janssens heeft niet de stad, niet de Stadslijst, noch hijzelf er enig belang bij dat de formatiegesprekken nodeloos moeizaam verlopen of lang aanslepen.

Formateur Bart De Wever wil van alle partijen in Antwerpen enkel nog met De Stadslijst en Open VLD verderpraten over een coalitie. Alle andere partijen heeft hij al uitgesloten.

De Wever zou liefst CD&V losweken uit de Stadslijst en een centrumrechtse coaltie vormen met de partijen N-VA - CD&V en Open VLD. 

CD&V heeft tot nu toe altijd volgehouden dat ze de Stadslijst niet verlaat, maar CD&V-kopstuk Marc Van Peel zei gisteren dat wat hem betreft niemand er voor moet vrezen dat de stad tegen het einde van dit jaar onbestuurbaar blijkt te zijn.

Zonder een scheiding tussen SP.A en CD&V zit de coalitievorming in Antwerpen muurvast. (Belga/EE)


Mijn visie: Waarschijnlijk ruimt Janssens het veld om de Stadslijst de mogelijkheid te geven om verder te werken, en aan CD&V een elegante uitweg te bieden. En verder: N-VA zal nooit samengaan met het VB, dan verliezen ze volgende keer minstens de helft van hun stemmen! In het slechtste geval vormt N-VA een minderheidscoalitie met OVLD; gedoogsteun van het VB hoeven ze dan niet eens officieel te aanvaarden, want die zullen ze zo wel krijgen; VB zal nooit zo gek zijn om mee te doen met de linkse partijen!

07-11-12

Een terechte vraag die Rudi Kennes, Vakbondsafgevaardigde en ex-General Motors medewerker zich stelt.

Ik stel me de vraag waar de opper Calimero naartoe is. De bom is nu reeds meer dan 24u gevallen bij Ford en die Groote Roerganger slaagt er in om in tegenstelling tot anders met de banaalste zaken in de media te zijn, nu compleet van de radar te verdwijnen. Los van mogelijke " coalitievormingsgesprekken" is die tpch nog altojd Partijvoorzitter van een vrij grote Vlaamse partij . . . Of niet. Zoude

n die geen stemmen gehaald hebben in Limburg ? Of is er geen interesse als 10000 mensen als huisvuil op straat wordt gezet ? Of is dit nu de "verandering" die geprezen wordt. Ook geen Hoomans, Jambon of Bracke . . . Nul noppes nada. En geen journalist waarbij het opkomt om te vragen wat zijnenong is over dit drama ! Raar, heel raar . . .

06-11-12

Europese Investeringsbank financiert Ford-fabriek in Turkije

PERSBERICHT VAN KATHLEEN VAN BREMPT

Terwijl de Europese Commissie de ontslagen Ford-Genk werknemers wil helpen met middelen uit het Europees globaliseringsfonds, geeft de Europese Investeringsbank 100 miljoen euro aan de Turkse Fordfabriek Otosan II in Koçaeli. Deze dubbele houding van Europa vkan echt niet. Ik heb de Europese Commissie dan ook ondervraagd over het ‘sociale beleid van de Europese Investeringsbank’.

Europa kijkt werkloos toe hoe in ons land een Ford-fabriek moet sluiten, en ondertussen ondersteunt de Europese Investeringsbank - een instelling van de EU - de modernisering van een Fordfabriek in Turkije. Zo ondersteunt de EIB actief het sociale dumpingbeleid in de Unie. Dergelijke investeringen met Europese middelen kan je niet uitleggen aan de arbeiders van Ford Genk, maar nog veel minder aan die van de Britse Ford-fabriek in Southampton, waarvan een week geleden bekend werd dat ze moet sluiten. De productie van de Transit verhuist immers naar... Turkije.

De financieringsaanvraag van Ford dateert van oktober 2011 en betreft investeringen in de productie-eenheid die de Ford Transit moet maken. De totale investering zou 564 miljoen bedragen, waarvan de investeringsbank er 200 zou bijdragen. In juni van dit jaar werd een bedrag van 100 miljoen euro toegekend.

Mijn commentaar: De multinationals laten de politici met hun neus achter de feiten aanlopen, spelen regeringen tegen elkander uit en trekken zich niets aan van het sociale bloedbad dat zij achterlaten eender welke ideologie je ook hebt. Om dit aan te pakken kan dat maar op één manier, ga gewoon bij de middenstand winkelen en laat die multinationals links liggen maar ja dan moet je soms wel wat te voet gaan he

21:35 Gepost in Politiek | Tags: economie, ford, banken | Permalink | Commentaren (0)

Vlaams Belang over formatienota De Wever

De Wever krijgt ook van Vlaams Belang onvoldoende

De formatienota van Bart De Wever (N-VA) kan ook bij Vlaams Belang niet op bijval rekenen. Lijsttrekker Filip Dewinter noemt de tekst in een mededeling een poging om "de rechtse kiezer te charmeren met symboolacties" om een "progressief multicultureel beleid" te camoufleren.

Vlaams Belang werd door N-VA na de eerste informatieronde niet meer uitgenodigd voor een gesprek. De partij laat nu weten dat ze de formatienota ziet als een stap richting sp.a en de linkerzijde van CD&V, wat volgens hen tot een halfslachtig beleid zou leiden. "De spreidstand van de N-VA begint steeds meer pijn te doen", klinkt het in de mededeling. "Belangrijke, fundamentele hervormingen van het beleid merken we nauwelijks."

Filip Dewinter: 'Dit moet progressief multicultureel beleid camoufleren'

Vlaams Belang mist in de nota naar eigen zeggen onder meer de actieve opsporing van illegalen, een groter politiekorps, een uitbreiding van het hoofddoekenverbod en een
immigratiestop. "De formateur blijft vasthouden aan het multiculturele discours." Volgens Dewinter is het discours van de nota "overgeschreven uit het vorige bestuursakkoord" en wil De Wever enkel maar de rechtse, gewezen Vlaams Belang-kiezers charmeren met enkele symbolische projecten zoals het niet langer steunen van het onverdoofd slachten en de bouw van een nieuwe gevangenis naast het Justitiepaleis.

"Dit moet een progressief multicultureel beleid camoufleren", meent Dewinter, die verwijst naar formuleringen uit de nota als "een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren", "dialoog met de moslims" en "aandacht voor antidiscriminatie- en racismebestrijding". (Belga/SD)

04-11-12

N-VA vraagt hoorzittingen over leegloop Brussels gerecht

 

N-VA-Kamerlid Van Vaerenbergh en senator Vanlouwe, allebei advocaat aan de Nederlandstalige Balie in Brussel, waarschuwden tijdens de parlementaire bespreking van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV al voor het feit dat de belangen van Nederlandstalige rechtsonderhorigen en Vlaamse advocaten, mag

istraten en griffiers geschaad zouden worden. Ze krijgen gelijk, want nog voor de wet in werking treedt, loopt het Brussels gerecht leeg ... aan Nederlandstalige kant. De N-VA vraagt hoorzittingen in het parlement.

Senator Vanlouwe en Kamerlid Van Vaerenbergh: "Nadat de Orde van Vlaamse Balies, de Nederlandstalige magistraten en de griffiers in Brussel, net zoals N-VA, aankondigden dat ze naar het Grondwettelijk Hof zouden stappen, blijkt nu ook dat de Nederlandstalige magistraten, de griffiers en het gerechtspersoneel uit Brussel wegvluchten omdat zij de negatieve gevolgen vrezen. De Nederlandstalige magistraten en advocaten spreken letterlijk over een miskleun."

Deze hervorming is voor de N-VA niet wat gevraagd werd. Het gaat om een complexe ontdubbeling in een Nederlandstalige en Franstalige rechtbank, die beide bevoegd zijn voor heel Brussel-Halle-Vilvoorde. Daarnaast komt er wel een gesplitst parket in een beperkt tweetalig Brussels parket en een tweetalig parket voor Halle-Vilvoorde, met Franstalige magistraten die vanuit Brussel gedetacheerd worden. De ontdubbeling van de rechtbank en de opsplitsing van het parket berusten op taalkaders die niet overeenstemmen met de werkelijkheid: er worden verhoudingsgewijs meer Franstalige magistraten en griffiers aangeworven.

Hoorzittingen

Beide N-VA-parlementsleden roepen op tot dringend overleg met magistraten, griffiers en advocaten via hoorzittingen in het parlement. "Er wordt alarm geslagen over taalkaders in het Brusselse gerecht, over onwetendheid en onzekerheid over de toekomst. Zelfs over de locatie van het nieuwe parket in Halle-Vilvoorde weten de betrokken parketmagistraten amper iets. Voor de N-VA moet er geluisterd worden naar de klachten. Dit kan via hoorzittingen in het parlement. Als deze hervormingen slecht en complex zijn, moeten ze bijgestuurd worden, nu het nog kan. Zo niet dragen de Vlaamse institutionele meerderheidspartijen CD&V, Open Vld, s.pa en Groen een verpletterende verantwoordelijkheid voor de slechte werking van justitie in Brussel en voor het loslaten van Brussel", zeggen Van Vaerenbergh en Vanlouwe.

22:15 Gepost in Politiek | Tags: n-va, justitie | Permalink | Commentaren (0)