11-11-12

Kif Kif over werkloosheid en armoede

Kif Kif: “Het is tegenwoordig in de mode om mensen in werkloosheid of armoede zelf de schuld te geven van hun situatie.”

“Als je de schuld legt bij de mensen zelf, hoef je niet te spreken over socio-economische ongelijkheden of discriminaties. Dit zijn de eigenlijke, structurele oorzaken van armoede. Werkloosheid werd lange tijd gezien als een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit is een structureel fenomeen eigen aan de werking van de markt. Vanaf de jaren negentig krijgt de werkloze zelf de schuld van zijn werkloosheid. Men gaat er vanuit dat de werkloze de kansen die hem werden gegeven, niet heeft genomen. Werklozen moeten ‘geactiveerd’ worden. Ze worden verplicht om cursussen te volgen en op werkaanbiedingen in te gaan. Ook al is het loon te laag, is de job moeilijk te combineren met een gezin of is de woon-werkafstand te groot. Kortom, de werkloze kan zijn uitkering verliezen als hij niet genoeg meegaat in die ‘activering’. Dit soort disciplinering en stigmatisering van de werkloze treft etnisch-culturele minderheden dubbel. Hun werkloosheid is niet enkel hun eigen schuld, het is ook nog eens de schuld van hun ‘onaangepaste’ cultuur, achtergrond of religie.”

01-11-12

Een Ford Genk arbeider spreekt

Ik ben een fordarbeider en ga werkloos worden.Ik ben ook 50 jaar en heb 33 jaar ploegendienst er op zitten en heb nog een dochter die studeert.Veel werkmakkers gaan financieel in een gat vallen.Vanaf 1 november gaan veel uitkeringen met snelheid omlaag en armoede troef.De regeringen gaan een tewerkcel oprichten.Opeens gaan ze dat doen voor ons want onrechtstreeks gaan er 10000 werk

loos worden.En dan komt het de 27000 werklozen die er al zijn in limburg werd niks voor gedaan .En nu gaan ze opeens een task force of tewerkstellingscel beginnen.Echt een lachertje.Voor veel die werkloos worden en geen job gaan hebben zullen financieel evenveel als een asielzoeker die geld krijgt en nooit gewerkt heeft hebben.Dan is brugpensioen een recht als je meer als 30 jaar bijgedragen hebt aan de samenleving en ook aan mensen die niet willen werken.EEn onslagpremie kan nooit genoeg zijn de helft gaat naar de staat en de andere helft word nog eens bij uw belastbaar inkomen opgeteld.Maak dan maar uw rekening.De bedrijven bollen het ook af omwille van goedkoper en melken iedereen uit .Waarom mogen wij er dan niet alles uit halen.

27-10-12

Hoe vlug het allemaal gaat...

Opmerkelijk hoe snel de de media- en publieke verontwaardiging verschuift : nog 2 dagen geleden was het FORD, de sluiting, het ontslag van 10.000 werknemers, de woordbreuk, de groei van de winst en de bonus voor de CEO. Het vlammetje van de emotionele speech van Meryame Kitir in het parlement gloeit nog een klein beetje na.
Na 2 dagen zit het vakbondsfront al in het defensief : verontwaardiging

om de eis om brugpensioen. De argumentatiemachine raakt emotionele en morele snaren : “We gaan 5.000 mensen toch niet laten vallen (minister van Pensioenen de Croo)”, “geef die mensen een perspectief, want ze zijn nuttig en nodig” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad),”de werknemers van Ford doen vandaag terecht een beroep op onze solidariteit. Mogen we dan ook rekenen op hun solidariteit, want zich nestelen in brugpensioen is de doodgraver van onze sociale zekerheid” (prof economie Koen Schoors)… De toon is gezet. De krantenkop is duidelijk “brugpensioen als enige uitweg is bijna misdadig” (DM 27/10/12). De politieke argumenten spelen in op ‘verantwoordelijkheid nemen ipv te ontlopen” . De piste van vice premier Onckelinckx om de Europese begrotings richtlijnen niet zomaar strikt te volgen, werd door is er zeer snel vakkundig neergesabeld. Eurocommissaris De Gucht houdt vast aan het afgesproken begrotingstraject en verwijst Onckelinckx door naar EU commissaris Olli Rehn. De oorzaak van de sluiting moe en zal bij de hoge loonkosten liggen, “ook al maken die slechts 6% uit van het totale prijskaartje om een wagen te assembleren”, aldus P. De Grauwe. De FORD tragedie wordt een wapen in de besparingslogica om de loonlasten naar om laag te krijgen. “Zonder verlaging van de loonkosten keurt Open VLD de begroting niet goed” aldus kamerfractieleider P. De Wael. En weer duikt de mantra op dat men beter de ‘echte problemen onder de ogen moet zien –nl. dat we boven onze stand leven en moeten besparen- ipv de schuld in de schoenen van Europa te schuiven.
Het is duidelijk : pleidooien voor een sociaal Europa halen het niet op de propagandamachine van het neo liberale Europa. De publieke verontwaardiging is op één dag tijd perfect gekanaliseerd. Niet meer het massaal ontslag, maar het brugpensioen komt in de vuurlinie. Brugpensioen als één van de pistes om de schade voor een deel van de getroffen werknemers te beperken, is not done. Tot januari ‘2013 is er nog tijd om de leeftijd voor brugpensioen te doen dalen tot 50 jaar. Daarna is de deur dicht. Logisch dat de vakbonden die deur open willen houden. Onmiddellijk verwijten opiniemakers de vakbonden, en in dat kielzog de ontslagen werknemers die in aanmerking komen voor eventueel brugpensioen- van gebrek aan verantwoordelijkheidszin, profitariaat. Yves Desmet, politiek commentator zegt het zo “… natuurlijk is de sympathie enorm… maar die begrijpelijke emotie mag niet leiden tot een oplossing die het sociaal passief volledig en blijvend op de schouders van de gemeenschap legt”.
Opmerkelijk hoe die neo liberale stroming dat toch voor mekaar krijgt. De greep van die krachten op de media is dominant. . Tegengewicht uit linkse hoek blijkt vanuit die optiek amper kredietwaardig te zijn. Verontrustender is dat élke vorm van nuance monddood wordt gemaakt. De kritieken van een gerenommeerd econoom als Paul de Grauwe, op de neo liberale overtuiging dat landen, regio’s met schulden moeten bloeden door eenzijdig besparingsbeleid, krijgt amper een forum. Op één of andere manier zijn de media er van overtuigd dat VOKA, NVA… die ‘onderstroom’, ‘het buikgevoel’ correct capteren.
Qua communicatiestrategie moet links en de vakbonden hier toch iets van leren om een communicatief tegenoffensief te lanceren. Zo pakt men de vakbonden op zwakke flanken : men speelt de verschillen tussen de goed betaalde FORD arbeiders en de veel kwetsbaardere arbeiders van toeleveringsbedrijven, interimkantoren e.d. tegen mekaar uit. Men pakt uit met de gebrekkige onderlinge solidariteit. Het verwijt is dat de syndicale strijd om brugpensioen enkel in het voordeel van de sterkste groep ontslagenen zal uitdraaien. Het is aan de vakbonden om hier duidelijkheid in te scheppen. Verdeel en heers is altijd al een efficiënte strategie geweest. Ook en zeker op Europees niveau. Het heeft geen zin enkel voor het belang van de met ontslag bedreigde werknemers van eigen bodem te strijden. De strijd tegen de minimumlonen die in Duitsland zijn losgelaten, het sociale bloedbad dat de Troijka en Griekenland veroorzaakt, de massale werkloosheid in Spanje, Portugal… vereist een solidaire strijd op Europees niveau.

26-10-12

Solidair Met Ford Genk

abd.jpg

01:47 Gepost in Samenleving | Permalink | Commentaren (0)

24-10-12

Ford, buiten zonder pardon

b0.jpg

Over Ford Genk

Mijn Mening: Het probleem ligt niet aan de loonlasten. Het ligt gewoon aan Europa die moeten zorgen dat er taksen komen op producten die uit China en andere landen buiten europa komen. Zo creëer je terug jobs in Europa. Het heeft niks te maken met de loonlasten omdat dit maar 10% is van de totale winst per product. De loonlasten verlagen is enkel goed voor die smerige haaien nog meer winst te bezorgen en nog meer fraude kan plegen. Denken de mensen nu echt als de loonlast daalt meer gaan over houden per maand of opslag gaan krijgen. komaan wakker worden mensen. EUROPA MOET AFGESCHAFT WORDEN EN DAAR IS HET NU TIJD VOOR!!!

21-10-12

Een Belgicist blogt

België is helemaal niet mislukt: we hebben het beste onderwijs en tot nader order het beste sociale zekerheidstelsel van de hele wereld. En ja, er is werk aan de winkel om dit sociaal stelsel betaalbaar te houden, zeker in combinatie met de vergrijzing, en de verplaatsing van het economisch zwaartepunt buiten Europa, en ja er is in Vlaanderen een partij die zeer goed scoort door de kiezer een cocktail aan te bieden van nationalisme, conservatisme en neo-liberalisme, maar onder de gegeven omstandigheden draait dit land redelijk tot goed. top met dit soort onzin te verkopen dat België of Europa mislukt zijn.

18-10-12

Armoede ook bij ons

arm.jpg

09:16 Gepost in Samenleving | Tags: armoede | Permalink | Commentaren (0)