17-10-12

Een Groen-kiezer spreekt

Alsjeblief, blijf actie voeren voor een meer leefbare en gezondere stad. Snel een signaal sturen naar ons nieuw stadsbestuur lijkt me nodig. Ik maak me immers ernstig zorgen over de toekomst van 't Stad. Desnoods mag België voor mijn part confederaal worden zo lang de leefkwaliteit van heel ons land maar vooruit gaat en specifiek voor Antwerpen betekent dat in de eerst plaats een gezondere mobiliteit.


Mijn commentaar: Als alle Groene Antwerpenaars met deze uitspraak akkoord gaan, mag voor mij die mobiliteit belangrrijk zijn!

16-10-12

OCMW Antwerpen

De OCMW basistaken zullen in 2013 minimum 130 miljoen Euro kosten

Vrije immigratie en ons huidig OCMW-systeem gaan niet samen

Vandaag werd op de OCMW-raad het meerjarenplan 2013 - 2015 voorgesteld. Tijdens deze bespreking bleek dat net als de vorige jaren het OCMW budget 2012 een tekort zal vertonen. Momenteel is het reële tekort immers al opgelopen tot 116 miljoen Euro. Het is uiteindelijk de Antwerpse belastingbetaler die grotendeels zal opdraaien voor dit tekort aangezien de Stad verplicht is om OCMW tekorten bij te passen.

Uit het meerjarenplan blijkt ook dat in 2013 het OCMW enkel en alleen voor de vervulling van haar basistaken zoals het uitbetalen van het leefloon, het equivalente leefloon, medische kosten, … minstens 130 miljoen Euro zal nodig hebben. Dit wil zeggen dat er voor 2013 reeds 18,5 miljoen tekort wordt ingeschreven in de begroting.

Terwijl in 2010 het percentage asielzoekers, geregulariseerden en gezinsherenigers 58% van het aantal bijstandstrekkers bedroeg, was dit in 2011 al opgelopen tot 77%. Het Antwerpse OCMW begint dan ook meer en meer de gevolgen te ondervinden van het lakse uitwijzingsbeleid, de collectieve regularisaties en de quasi onbestaande migratiestop.

Bij een momentopname n.a.v. een vraag van OCMW-raadslid Chris Luykcx bleek dat in mei 2012 slechts 16% van de OCMW-cliënten het Nederlands als moedertaal had. Hieruit kan worden afgeleid dat bij deze momentopname 84% een vreemde achtergrond had.

Het aantal equivalente leefloontrekkers steeg in 2012 met 10%. Het equivalent leefloon is de financiële steun die personen ontvangen die geen recht hebben op leefloon. Het betreft bijna uitsluitend immigranten die een verblijfsvergunning hebben bekomen via regularisatie, asiel of gezinsmigratie.

Het OCMW staat ook in voor de medische kosten van illegalen en vreemdelingen zonder recht op mutualiteitsaansluiting. In 2011 kostte dit de Antwerpse belastingbetaler 7,5 miljoen Euro.

Het is duidelijk dat het sociaal draagvlak voor Antwerpen meer dan overschreden is. Aan dit instroomritme zal het ultieme vangnet dat onze maatschappij voorziet voor zijn behoeftigen scheuren. Vrije grenzen en ons huidige OCMW-systeem gaan duidelijk niet samen.

Bron: Chris Luyckx
OCMW-raadslid
 
Mijn commentaar: Uit deze cijfers blijkt dat 84% van  de uitkeringen naar mensen gaat die niet het Nederlands als moedertaal hebben, met andere woorden, Antwerpen is het OCMW van de wereld.

18:53 Gepost in Samenleving | Tags: ocmw, antwerpen | Permalink | Commentaren (0)

09-10-12

GAS-boetes

IK weet dat ik veel mensen in het dak zal jagen met mijn Pro-GAS boetes (Gemeentelijke Administrieve Sanctie, ook wel overlastboete genoemd) standpunt, als U niet akkoord gaat kan U altijd reageren! Ik ben voor GAS-boetes omdat ik vind dat er zo weinig mogelijk overlast mag zijn, ik vind het belangrijk dat wildplassen, foutief parkeren,  harde muziek, lawaai, sluikstorten, openbare dronkenschap, prostitutie enz. hard worden aangepakt, ik hoor veel mensen zeggen dat de hoge GAS-boetes voor hun kinderen schandalig zijn omdat ze zelf niet in de hand hebben wat hun kinderen op straat uitspoken, dit vind ik dikke zever want goed opgevoede kinderen bezorgen geen overlast. Ik geef toe dat de GAS-boetes niet van de poes zijn, maar ik ben nu eenmaal voor een harde aanpak van de criminaliteiten en overlast want preventie alleen lukt duidelijk niet in onze samenleving!

03-10-12

Politie Antwerpen

De laatste weken houdt de politie van Antwerpen grootschalige acties op de Groenplaats, de Grote Markt, het Conscienceplein en de Vrijdagmarkt. Rondhangers en daklozen worden gecontroleerd op overlast, drugsbezit en dronkenschap..

Mijn commentaar: Heel opvallend toch! Staat er iets te gebeuren ... ?

02-10-12

Geboortebeperking in Brussel?

Brussels Burgemeester Thielemans (PS) deed vorige donderdag tijdens het debat ‘Wij Brusselaars’ een opmerkelijke uitspraak die mij bijzonder interesseert. ‘Geboortebeperking moet bespreekbaar zijn. Zo veel mogelijk kinderen hebben, is onverantwoord,’ zei de burgemeester.

Dat er rond dit thema nog steeds een taboe heerst, werd meteen duidelijk aan de reacties en aan de gretigheid waarmee de media de uitspraak oppikten in hun verslaggeving. Nochtans zou geboortebeperking wel degelijk een issue moeten zijn. Niet enkel in een verstedelijkte omgeving met een grote demografische druk zoals Brussel, maar wereldwijd. Maar geboortebeperking is toch geen gemeentelijke bevoegdheid? Die vaststelling lijkt even correct als banaal. Want elke gemeente – zelfs de metropool Brussel – heeft het recht om sensibiliseringscampagnes op touw te zetten.

Ook moraalfilosoof Etienne Vermeersch – laureaat van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2011 van HVV – is van mening dat de bezorgdheid van Freddy Thielemans terecht is: “Geen enkele verstandige mens kan tegen geboortebeperking zijn. Ook niet in Brussel, dat op een demografische bom zit. Een onbeperkt aantal kinderen krijgen, is onhoudbaar. Zeker in ons land, waar de ecologische impact 25 keer groter is dan in de derde wereld. Het zijn vooral gezinnen die niet in hun onderhoud kunnen voorzien die veel kinderen krijgen. De godsdienst speelt daar vaak geen positieve rol in.’ zegt Vermeersch in De Standaard. “Dat moet niet repressief gebeuren, zoals in China maar sensibiliserend’, zegt Vermeersch, ‘Singapore is daarin geslaagd, Taiwan ook, de Indiase deelstaat Kerala deed het via het onderwijs aan de meisjes.” gaat hij verder.

De liberale uitdager van Thielemans, Alain Courtois (MR), reageert verbaast, maar deelt toch de bezorgdheid over de overbevolking van Brussel: “Laten we de netwerken aanpakken die mensen naar hier halen die daarna op het OCMW belanden en op de wachtlijst voor een sociale woning.”

Mijn commentaar: Geen enkele verstandige mens kan tegen geboortebeperking zijn in Brussel. Het is knap dat burgemeester Thielemans over dit taboe durft te spreken, ik geef hem groot gelijk, immers de demografische islam-tijdbom en islam-overheersing zal immers een inmens probleem worden. Ik stell voor om voor maximum 3 kinderen kindergeld te geven.

01-10-12

Sterke stijging criminaliteit in Brussel-centrum

Het aantal inbreuken in 2011 in de Brusselse Vijfhoek (het centrum), de Europese wijk en de Louizawijk is met 14,33 procent gestegen in vergelijking met 2010.

Mijn commentaar:Dank zij de PS socialisten en het pamperbeleid van justitie in Brussel

23-09-12

Sterke stijging criminaliteit in Brussel-centrum

Het aantal inbreuken in 2011 in de Brusselse Vijfhoek (het centrum), de Europese wijk en de Louizawijk is met 14,33 procent gestegen in vergelijking met 2010. Dat bericht La Dernière Heure vandaag op basis van een voorbereidend document voor het jaarverslag 2011 van de politiezone Brussel-Elsene.

 De Grote Markt en omgeving is, samen met de Nieuwstraat en het Zavelplein, goed voor 39 procent van de opgetekende inbreuken in gans het district, met in totaal 5.379 inbreuken. In 2011 werden 771 bijkomende feiten gemeld, of een stijging van 16,7 procent. De gauwdiefstallen vertegenwoordigen 38,61 procent van de inbreuken.

In de omgeving van de Louizalaan steeg het aantal inbreuken met 267 (+29 procent) tot 1.167 inbreuken. Diefstallen in wagens zijn de grootste groep.

Met 905 feiten bleef het in 2011 relatief kalm in de Europese wijk.

Straffeloosheid
"Het echte probleem met de criminaliteit in Brussel is de slechte juridische opvolging. Dat creëert een gevoel van straffeloosheid", zo verklaarde de Brusselse burgemeester, Freddy Thielemans (PS), vandaag. "Dat is onaanvaardbaar. Het wordt tijd dat de federale overheid justitie versterkt."

Thielemans wil ook meer agenten. "De 400 extra politieagenten in Brussel, zoals beloofd door de federale regering, zijn dringend nodig." De PS-burgemeester wees er nog op dat het aantal aanhoudingen sinds 2006 is verdubbeld, "vooral dankzij de toename van patrouilles en dankzij specifieke plannen en gerichte acties per wijk".

Volgens Thielemans ondernemen de stad en de politie wel degelijk actie. "We moeten nu echter met alle partners samenwerken om de criminaliteit uit onze straten te verdrijven."

Bron: HLN

Mijn commentaar: 90 procent van deVlamingen roept al jaren dat justitie een puinhoop is. Het is niet omdat de PS-burgermeester Theielemans van Brussel na vele jaren plots het licht ziet dat die puinhoop snel zal opgekuist worden. Ja politiekers jullie zijn er verantwoordelijk voor dat wij ons niet meer veilig voelen in onze eigenste hoofdstad. Doe er verdorie iets aan, wij willen terug een veilig Brussel.

22-09-12

Econoom Ha-Joon Chang in De Standaard

“Maar wat willen wij? Een maatschappij waarin 50 procent van de jongeren geen baan heeft, om het deficit in drie jaar tijd van 9 procent naar 3 procent van het bbp te kunnen terugbrengen? Een maatschappij waarin we de rijken nog rijker moeten maken, opdat ze harder zouden werken, terwijl de armen armer moeten worden? Een maatschappij waarin een kleine minderheid (men zegt vaak 1 procent, maar 0,1

procent of zelfs 0,01 procent komt dichter bij de waarheid) een onevenredig aandeel van alles in handen heeft, niet alleen van de inkomens en de welvaart maar ook van de economische macht en de invloed (dankzij haar controle van de media, de denktanks en zelfs de academische wereld)? Misschien willen wij dat allemaal, maar dat is een keuze die we bewust moeten maken, in plaats van te laten betijen. Het is tijd om te kiezen in wat voor maatschappij we willen leven.”

Econoom Ha-Joon Chang in De Standaard
 
Mijn commentaar: Het is tijd om te kiezen in wat voor maatschappij we willen leven. Ik heb al vast gekozen, geen kapitalisme, zeker geen communisme maar solidarisme