09-12-12

Sven Blogt over het koningshuis

Corruptie en immoraliteit
Vanaf het ontstaan van België was het establishment, de koning voorop, zich ervan bewust dat er een kunstmatige en dus instabiele staat was geboren. Het land was niet geliefd bij de bevolking en het dreigde binnen afzienbare tijd weer uit elkaar te vallen. Leopold I zag in dat hij bepaalde groepen aan België moest zien te binden, en dat kon alleen lukken als hij hun trouw kon afkopen. België werd dus gegrondvest op een immoreel principe, namelijk het materiële eigenbelang. Niet zozeer “Hoe kan de staat ten goede komen aan mijn volk?”, maar “Hoe kan de staat mij zo veel mogelijk geld opleveren?”. Dát was de vraag die de nieuwe patriotten bezighield. Ook journalisten werden omgekocht, zodat zij een Belgisch gezinde stem zouden laten horen. Zolang de Belgische staat een bron van inkomsten is voor bepaalde machthebbers, zullen zij hem blijven verdedigen. Hetzelfde geldt voor de Franstaligen. Zij hebben profijt van België en verdedigen die staat dus. De Franstaligen verfransen het Nederlandstalige deel van België en de verfranste delen worden bij de Franstalige provincies gevoegd, hoeven minder belastingen te betalen voor hetzelfde, het secundair en hoger onderwijs, de overheid, de officieren in het leger … alles werd Franstalig. Zo gauw er aan die toestand een einde komt, zullen zij de eersten zijn om hem op te blazen. Het Belgische bestel voedt dus de corruptie en de immoraliteit. Het grote drama voor Vlaanderen is dat ook de meeste Vlaamse politici zich door het Belgische regime hebben laten corrumperen. Helaas is in het verleden menig Vlaamsgezind politicus in een beschermer van de Belgische belangen veranderd toen hij merkte wat voor financiële voordelen zo’n opportunistische koerswijziging met zich meebracht. Door ambitieuze Vlaamsgezinden te recupereren (eerst door omkoping met aanlokkelijke portefeuilles en nadien, als beloning, met een benoeming tot Minister van Staat of met een adellijke titel) is het Belgische bestel tot nu toe erin geslaagd de Vlaamse helft van de Belgische politieke wereld onder de knoet te houden. En waarin vindt de grondwet haar rechtvaardiging? In de wil van het volk. Tenminste, zo hoort het toch? Er bestaat bovendien een bondgenootschap tussen het koningshuis en het socialisme. De socialisten zijn namelijk voorstanders van de Belgische eenheid, het centralisme en een maximale overheidsbemoeienis. Het is een paradox dat enerzijds de (katholieke en conservatieve) koninklijke familie zich inlaat met de socialisten, en dat anderzijds de socialisten het ondemocratische koningshuis verdedigen (zo verklaren sommige socialisten dat zij overal ter wereld tegen de monarchie zouden zijn, maar niet in België). Deze paradox kan alleen maar worden verklaard met winstbejag en eigenbelang: beide partijen hebben elkaar nodig. Zij moeten elkaar helpen om België in stand te houden, want zonder België is het uit met het koningshuis en met de onevenredig grote macht van de socialisten. Zeker de Franstalige socialisten zijn erg geliefd bij de koning, omdat zij hun kiezers omkopen met de belofte het Belgische systeem, dat voor de Franstalige profiteurs zo voordelig is, met alle middelen in stand te houden. Het kan de Franstaligen niet schelen dat België vierkant draait en enorme bedragen geld verspilt, zolang het hun maar iets opbrengt.

13:09 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

06-12-12

Jimmy blogt over de toekomst van het Vlaams Belang

Johan, loosstaand of jij gelijk hebtdat het VB terug een heropstanding zal meemaken: maar begin dan al eens eerst om de actiegroepen los te breken van de partij VB. Voorpost bevoordeeld is vastgeroest aan het VB door de machtsgreep op Luc Vermeulen. Er moet ook daar eindelijk eens iemand op tafel durven kloppen en eisen voor vernieuwing, tevens mogen de kopstukken van voorpost zich in geen enkel geval laten ringeloren door een politieke partij. Een beweging moet er net zijn om al de nationalistische partij in die richting te duwen, daar waar ze geduwd moeten worden....


18:20 Gepost in Blog | Tags: vlaams belang | Permalink | Commentaren (0)

05-12-12

Jo blogt over armoede

De sociale ongelijkheid dreigt nog toe te nemen. De armoedecijfers die deze week werden gepresenteerd zijn van vorig jaar.Vanaf 01 november 2012 werd de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen van kracht. Werkzoekenden zien hun werkloosheidsuitkering uiteindelijk dalen tot een forfaitbedrag. Deze minimumuitkeringen zijn nauwelijks hoger dan het leefloon en zakken dus onder de Europese armoedegrens. Vooral de maatschappelijk meest kwetsbare mensen ,die vaak heel wat knelpunten ondervinden tijdens hun zoektocht naar werk , worden door deze maatregel het hardst getroffen . De netwerken armoedebestrijding en Groen en Ecolo klagen dit terecht aan.

20:53 Gepost in Blog | Tags: groen, armoede | Permalink | Commentaren (0)

04-12-12

Fatima blogt

Wake up and smell the coffee. netzoals Nederland zal Belgie noooooit meer blank zijn, niet alleen in elk geval. Nieuwe Belgen zijn er geboren en hebben net zoveel recht en inspraak om zich te bemoeien met hoe het in het land verder moet als jijzelf. Eigen volk is niet meer zo eenduidig als types als DeWinter ons willen laten geloven. Hoe eerder we dat inzien hoe sneller we kunnen starten om een nieuwe maatschappelijke balans te vinden waarin zowel 'blanke' belgen als alle andere belgen zich als burger met evenveel rechten en plichten kunnen bewegen. Ik zeg bewust blank vs de rest omdat de term autochtoon en allochtoonm technisch niet meer voldoet. Ik denk dat als er maar vaak genoeg een horde gesluierde vrouwen aanwezig zijn in het parlement, het op een gegeven moment normaal wordt...ook voor De Winter. Soms moet je een tegen'aanval' kiezen, steeds maar geduld opbrengen en geslagen worden is niet altijd de goede optie...

17:15 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

Koen blogt

Naast een politieke partij is hamas vooral bekend als een terroristische organisatie. Bij een vorige aanval van Israël schrikte hamas er niet voor terug om de 'underdog'kinderen en -vrouwen als menselijk schild te gebruiken. De militaire vleugel van hamas is op zijn minst even kwaadaardig als Al Quaeda. Het is niet omdat Israël ook in de fout is, zoals al zo lang, dat we dit mogen vergeten en het normaal vinden dat hamas dagelijks raketten afvuurt. De enige reden waarom ze minder slachtoffers maken, is dat ze technologisch minder sterk zijn, maar hun bedoelingen zijn er niet minder om. Straks herbeginnen de zelfmoordaanslagen e.d. weer. Er is een verschil tussen sympathie voor de Palestijnse zaak en het Palestijnse volk en sympathie voor één van de gevaarlijkste terroristenbendes ter wereld.

11:41 Gepost in Blog | Tags: palestina, hamas | Permalink | Commentaren (0)

01-12-12

Jo blogt over AIDS

Het aantal mensen die te horen kregen dat ze HIV+ zij is het afgelopen jaar lichtjes gedaald. Het klopt inderdaad dat 81% daarvan mannen zijn die seks hebben met mannen ( homo's en biseksuelen). Dit betekent echter niet dat homo's gigantisch onveilig vrijen.Uit onderzoek blijkt dat hetero's procentueel gezien onveiliger vrijen dan homo's. Maar aangezien er minder homo's zijn dan hetero's is bij homo's de kans groter dat ze iemand tegenkomen met HIV. Of het nu een homo , een bi of een hetero is maakt voor mij niets uit. Gelukkig is er ondertussen heel wat gebeurd. In de westerse wereld hebben de meeste mensen toegang tot medicatie die er voor zorgt dat mensen met HIV een goede levenskwaliteit en een quasi normale levensverwachting kunnen hebben. Natuurlijk, dit is niet overal het geval. Je haalt terecht Afrika aan waar heel wat mensen onvoldoende toegang hebben tot preventieve maatregelen en medicatie als ze HIV+ zijn. Er wordt in veel landen bespaard op ontwikkelingssamenwerking. Het is afwachten wat het gevolg hiervan gaat zijn voor de bestrijding van HIV/AIDS , een van de Millenniumdoelstellingen.

08:36 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

29-11-12

Bjorn blogt

Leest in een vraaggesprek met de grootste opportunist in de belze politiek aller tijden (en dat is een hele prestatie), Bert Anciaux: "Laat ons nu dus maar duidelijk zeggen dat België op een aantal domeinen een meerwaarde kan vormen. Ik ben nooit een belgicist geweest en ik blijf vinden dat België in het verleden schandalig slecht gewerkt heeft, maar we leven nu in de 21e eeuw. De situatie is veranderd". Uit wat daarna nog volgt, blijkt dat hij ook nog in staat is belgicist te worden, maar dat hij daarmee nog even wacht tot aan de volgende verkiezingen. Van "Vlaams-nationalist" naar belgicist: Vic Anciaux deed het, Hugo Schiltz deed het, Bert Anciaux doet het, het is alleen nog wachten op Bart De Wever (die er intussen ongetwijfeld al achter is wat hij moet doen wil hij in 2014 eerste minister van dit apenland worden) ...

13:28 Gepost in Blog | Permalink | Commentaren (0)

28-11-12

Dirk blogt over de regering

Hoe de regering ons een rad voor de ogen draait: index + witte producten betekent een inkomensverlies voor de werkende mens. En Di Rupo beweerd dat ze de werkende mens gespaard hebben en de zwaarste lasten zullen de kosten dragen. En daarbovenop komt de loonbevriezing van 2 jaar die de werkende mens ook minstens 0,9% kost. Ondertussen krijgen bedrijven meer geld omdat de lonen de komende 2 jaar niet zullen stijgen.

Beweren dat hierdoor de economie gestimuleerd wordt is een drogreden.
De enige manier om de economie te stimuleren is de mensen meer geld geven zodat ze ook meer kunnen uitgeven en meer belastingen betalen. Maar dit is een werk van lange adem en bedrijven denken enkel aan de korte termijn en aan de aandeelhouders. Maar dit mag niet gezegd worden en ik zal hier wel kritiek op krijgen dat de bedrijven het toch al zo moeilijk hebben en dat de mensen meer betalen niets uithaalt. Tot hen wil ik even zeggen dat dit weldegelijk iets uithaald, Als bedrijven besparen op lonen en op werkkrachten snijden ze enkel in hun eigen vel. Als mensen minder verdienen, geven ze minder uit en moeten bedrijven nog meer mensen ontslaan en gaan hun winsten nog meer omlaag. Eern vicieuze cirkel die enkel door de bedrijven kan doorbroken worden, maar dit zal nooit gebeuren omdat ze dan tijdelijk minder winst gaan maken en de aandeelhouders zullen dit ook niet toelaten.