01-11-12

Over het cordon sanitaire

Gevonden op facebook

Ik vrees dat vooral het cordon sanitaire inspirerend heeft gewerkt bij VB-kiezers. En terecht, wat mij betreft. Verder ga ik ervan uit dat mensen om verschillende redenen - of een mix van redenen - voor een bepaalde partij stemmen. En dat zal ook wel voor het VB gelden. Niet elke VB-kiezer zal zich door louter racistische, fascistische of andere verwerpelijke motieven laten leiden hebben. Er zullen ook wel gewoon kiezers bij geweest zijn die volledige Vlaamse autonomie wensen (een legitiem streven, meen ik te mogen stellen) of een strengere beteugeling van de criminaliteit en de bijbehorende overlast (idem). Twee punten die toch vooral de 'core business' vormden van het VB en veel minder of niet van de andere partijen. En ik schrijf met opzet 'vormden' (verleden tijd) want intussen hebben onze traditionele partijen wel degelijk aan die 'core business' van het VB gevreten. En zelfs delen van hun 70-puntenplan uitgevoerd, zoals Van Overmeire terecht opmerkt. (Overigens bestaan er twee versies van dat plan, al zou ik geen van beide in hun geheel willen onderschrijven. Maar ik heb me wel al vaak afgevraagd hoeveel VB-bashers die plannen echt gelezen hebben...)