27-11-12

Rooie Frank blogt

Geen relance, wel verarming werkenden en middenklasse' Men ziet weinig goeds in het begrotingsakkoord van de federale regering. "Een samenhangend relanceplan om uit de crisis te geraken, is er niet. De enige structurele maatregel lijkt wel de verarming van de werkenden en de middenklasse. De superrijken en fraudeurs ontspringen andermaal de dans". Men ziet een zware liberale stempel in het begrotingsakkoord: de berekening van de index verandert, "miljoenenfraudeurs" krijgen nogmaals amnestie en er komen besparingen bij de NMBS. "In plaats van de loonlasten aan te pakken, pakt Di Rupo I de lonen aan. Werkenden zullen ettelijke procenten loon inleveren door twee jaar loonbevriezing en de uitholling van de indexkorf. Daartegenover staat een schamele 30 miljoen euro extra voor lage lonen en uitkeringen". "De superrijken en fraudeurs worden andermaal ontzien. Er komt geen heffing op het rendement uit grote vermogens maar wel een reeks maatregelen die vooral het kapitaal van de middenklasse, zelfstandigen en gepensioneerden treffen zoals de roerende voorheffing van 21% naar 25% en de verdubbeling van de levensverzekering belasting. "Er komt inderdaad geen rijkentaks zoals Alexander De Croo stelde, maar wel een middenklassetaks". "In deze budgettair moeilijke tijden had de regering een krachtig signaal moeten geven door fraudeurs hard aan te pakken in plaats van verder amnestie te verlenen. Nu laat men de fraudeurs nog een jaar lang profiteren terwijl men aan de gewone burgers de rekening onmiddellijk presenteert

12:14 Gepost in Blog | Tags: blog | Permalink | Commentaren (0)

08-11-12

Harry blogt

Volgens een persbericht van Belga op 13 augustus, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een vergadering van de Vlaamse partijen: “Voka is mijn baas”. Een Vlaamse onderhandelaar reageerde: “Dus wat goed is voor Voka is goed voor De Wever en wat slecht is voor Voka is slecht voor De Wever”.N-VA en Voka onderhouden heel nauwe banden. De Tijd onthulde dat de studiedienst van de N-VA in direct cont

act staat met de nummer 2 van Voka. En Philippe Muyters, tot 2009 afgevaardigd bestuurder bij Voka, is vandaag minister voor de N-VA in de Vlaamse regering.

Het is dan ook geen verrassing dat De Wever de thema’s van Voka op de onderhandelingstafel legt. Bij de discussie over de regionalisering van de arbeidsmarkt liet hij zijn Vlaamse gesprekspartners volgens hetzelfde bericht van Belga duidelijk verstaan dat de werkloosheidsvergoedingen “drastisch moeten verminderen omdat anders de mensen niet gestimuleerd worden werk te zoeken”. (INGANG OP 01/11/2012)

Voka wil de ouderen ook langer doen werken door het brugpensioen af te schaffen. Het wil ouderen ontmoedigen voor hun 65ste op pensioen te gaan en het moeilijker maken een volledige loopbaan te behalen (door bijvoorbeeld de ziekte- en werkloosheidsperiodes niet op te nemen in de berekening van het pensioen). (INGANG OP 01/01/2012)

In dat Vlaanderen van morgen denkt Voka zijn visie op te leggen via een verbond van de Vlaamse elites en buiten de huidige vormen van het sociale overleg om. Dat was trouwens de inhoud van het voorstel dat Voka-voorzitter Luc De Bruyckere op het Voka-congres van 2009 toelichtte. Kortom wat de baas van De Wever voorstelt ziet er niet goed uit voor de Belgische werknemer, of sociaal verzekerde!

22-10-12

Een ex-Groenkiezer spreekt

Ik stem niet meer voor Groen! sinds ik beseft heb dat Groen! naar mijn mening niet links is. Ze willen een ecologische revolutie teweeg brengen binnen een neo - liberaal model. Dream on! Ik heb ze ook altijd zo tam gevonden tegenover het Vlaams Belang en nu de NV-A. Extreem - rechts werd alleen maar groter. Daar zit de SP.A natuurlijk ook voor iets tussen. De oorzaak ligt volgens mij in het feit dat Groen! en de SP.A deze extreem - rechtse partijen niet van repliek kunnen dienen, omdat ze evenals extreem-rechts voor een neo - liberaal model kiezen. Ook over België hoor ik Groen! nooit. Uw betoog over de cultuursector werkt voor mij dan ook verhelderend. Groen! wil een beleidspartij worden. Volgens mij zijn ze dat al heel lang.

10:55 Gepost in Blog | Tags: blog, groen!, verkiezingen | Permalink | Commentaren (0)