12-11-12

Over de solidariteitsmars voor werknemers Ford Genk

Blij dat ik niet mee opgestapt ben. de vakbonden zijn alle realiteitszin verloren. Ze eisten geen werk, ze eisten brugpensioen. Hoe idioot kan je zijn. Ik hoor Lieten zeggen: wat als Ford de gronden niet wil afstaan om nieuwe bedrijven aan te trekken???? Nog nooit gehoord van ONTEIGENEN?? Je schat de waarde van de gronden, trekt er alles subsidies van af en hopla, de gronden zijn van de Vlaamse regering. En wees gerust, er zijn voldoende kandidaten om aan het kanaal iets nieuws te beginnen. Ford is weg, en dan? Dan komen er anderen. Maar schei uit over het brugpensioen op 50, terwijl in de buurlanden de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67.

04-11-12

Luc blogt

1. Europa:
De Duitse loonlast is nog altijd hoger dan hier.
De sluiting van Ford Genk hebben wij waarschijnlijk voor een deel te danken aan de Duitsland, net zoals bij Opel het geval was. Ze denken daar eerst aan zichzelf - zie ook hun houding in verband met de Euro-crisis.
Dus Kathleen heb je nog heel wat te doen in Europa. Het Duitse parlement (der Bundestag) staat nog altijd iets boven het Europees parlement (iedere beslissing in verband met een fonds of wat dan ook voor de Euro, moet goed gekeurd worden door het Duitse parlement)
2. Sociale kost voor het bedrijf:
De sociale kost voor het bedrijf is in België gunstiger door het brugpensioen, waar het leeuwenaandeel door de RVA (sociale zekerheid) betaald wordt.
Ik geloof dat onze politiekerkens eens bedrijven voor hun sociale verantwoordelijkheden moeten plaatsen en dus laten opdraaien voor de kosten, dan worden we waarschijnlijk wat minder aantrekkelijk voor monster afdankingen. Pas op: ik heb tegen het principe van brugpensioen niets hé.
3. De bestelling van nieuwe autobussen voor De Lijn zou naar Frankrijk gaan:
Dat zou in Duitsland nooit het geval geweest zijn hoor, daar zou men het 'onder ons' (unter uns) wel geregeld hebben, zodat de bestelling alleen maar bij een Duits bedrijf terecht zou gekomen zijn (eigenlijk zouden de niet-Duitse bedrijven wel kunnen meegedaan hebben voor de schijn). Maar zo handig zijn onze politiekerkens niet.
Dus, Ingrid Lieten heeft ook nog werk aan de winkel.
Chris Peters (UNIZO: die de arbeider eigenlijk een noodzakelijk kwaad vindt) dol gelukkig en fier met het verder bevestiging van Wilfierd Martens EVP-voorzitter, waar Angelika Merkel het ook volledig mee eens was. Nu ja, dat is dan de prijs die je betaald zeker?

02-11-12

Een gepensioneerde blogt

 DEMAGOGIE : Het brugpensioen bestaat niet meer. Het verschil tussen een vijftiger die gewoon werkloos is en één die op "brugpensioen" is, is de bijbetaling. Als de mensen eens wisten dat die bijbetaling honderd procent belast wordt, dan zou niemand nog iets tegen die bijbetaling kunnen hebben. Die bijbetaling zorgt ervoor dat het loonverlies van iemand die op zijn werk door anciënniteit en interne

opleidingen een fatsoenlijk loon heeft opgebouwd minder voelbaar is. Dat is de bedoeling ook van zo'n bijbetaling. De bijbetaling ( door de ex- baas betaald ), wordt HONDERD procent belast in geval van werkloosheid, dus voor elke euro die betaald wordt aan de ontslagen werknemer aan den dop, wordt er ook een euro belasting betaald. Een zogenaamde "bruggepensioneerde" kost de staat dus een PAK minder dan een gewone werkloze. De toeslag ontlast de sociale zekerheid! Eigenlijk zouden alle ontslagenen die toeslag moeten krijgen, ongeacht hun leeftijd! Die politici en economen die pleiten voor de afschaffing van de toeslag pleiten niet voor de overheid, maar enkel voor de werkgevers, zij pleiten voor meer uitgaven voor de sociale zekerheid, want dankzij de toeslag kost een vijftigjarige stempelaar een pak minder aan de sociale zekerheid, maar een pak meer aan de werkgever die uit winstbejag die werknemer ontslagen heeft. BOVENDIEN worden vijftigers veel intensiever begeleid naar ander werk met outplacement (te betalen door de ex- werkgever), tewerkstellingscellen, activa- kaarten, en win-win- contracten. Het is godgeklaagd dat er hierover zoveel mistgordijnen worden getrokken door economen en politici die hiervan best wel op de hoogte zijn. Ik ken verschillende arbeiders die met toeslag zijn ontslagen. Awel, zolang die geen werk hebben worden die meermaals per week solliciteren gestuurd, en maandelijks uitgenodigd voor evaluatie- gesprekken. Zij worden stevig onder druk gezet om weer aan het werk te gaan. Wat knelpuntberoepen betreft; één kenmerk hebben die met elkaar gemeen, ze zijn gewoonweg slecht betaald. Dankzij de toeslag kan een "bruggepensioneerde" toch zo'n job uitoefenen zonder teveel loonverlies te lijden, Dus misschien geraken die jobs ook eens ingevuld. Of is het enkel de bedoeling duizenden mensen te verarmen om de winsten van asociale bedrijven veilig te stellen? HOU OP MET DAT DEMAGOGISCH GEWAUWEL OVER "BRUGPENSIOENEN EN VOER EEN EERLIJKE POLITIEK VOOR DE MENSEN... !

27-10-12

Hoe vlug het allemaal gaat...

Opmerkelijk hoe snel de de media- en publieke verontwaardiging verschuift : nog 2 dagen geleden was het FORD, de sluiting, het ontslag van 10.000 werknemers, de woordbreuk, de groei van de winst en de bonus voor de CEO. Het vlammetje van de emotionele speech van Meryame Kitir in het parlement gloeit nog een klein beetje na.
Na 2 dagen zit het vakbondsfront al in het defensief : verontwaardiging

om de eis om brugpensioen. De argumentatiemachine raakt emotionele en morele snaren : “We gaan 5.000 mensen toch niet laten vallen (minister van Pensioenen de Croo)”, “geef die mensen een perspectief, want ze zijn nuttig en nodig” (Jan Denys, arbeidsmarktdeskundige Randstad),”de werknemers van Ford doen vandaag terecht een beroep op onze solidariteit. Mogen we dan ook rekenen op hun solidariteit, want zich nestelen in brugpensioen is de doodgraver van onze sociale zekerheid” (prof economie Koen Schoors)… De toon is gezet. De krantenkop is duidelijk “brugpensioen als enige uitweg is bijna misdadig” (DM 27/10/12). De politieke argumenten spelen in op ‘verantwoordelijkheid nemen ipv te ontlopen” . De piste van vice premier Onckelinckx om de Europese begrotings richtlijnen niet zomaar strikt te volgen, werd door is er zeer snel vakkundig neergesabeld. Eurocommissaris De Gucht houdt vast aan het afgesproken begrotingstraject en verwijst Onckelinckx door naar EU commissaris Olli Rehn. De oorzaak van de sluiting moe en zal bij de hoge loonkosten liggen, “ook al maken die slechts 6% uit van het totale prijskaartje om een wagen te assembleren”, aldus P. De Grauwe. De FORD tragedie wordt een wapen in de besparingslogica om de loonlasten naar om laag te krijgen. “Zonder verlaging van de loonkosten keurt Open VLD de begroting niet goed” aldus kamerfractieleider P. De Wael. En weer duikt de mantra op dat men beter de ‘echte problemen onder de ogen moet zien –nl. dat we boven onze stand leven en moeten besparen- ipv de schuld in de schoenen van Europa te schuiven.
Het is duidelijk : pleidooien voor een sociaal Europa halen het niet op de propagandamachine van het neo liberale Europa. De publieke verontwaardiging is op één dag tijd perfect gekanaliseerd. Niet meer het massaal ontslag, maar het brugpensioen komt in de vuurlinie. Brugpensioen als één van de pistes om de schade voor een deel van de getroffen werknemers te beperken, is not done. Tot januari ‘2013 is er nog tijd om de leeftijd voor brugpensioen te doen dalen tot 50 jaar. Daarna is de deur dicht. Logisch dat de vakbonden die deur open willen houden. Onmiddellijk verwijten opiniemakers de vakbonden, en in dat kielzog de ontslagen werknemers die in aanmerking komen voor eventueel brugpensioen- van gebrek aan verantwoordelijkheidszin, profitariaat. Yves Desmet, politiek commentator zegt het zo “… natuurlijk is de sympathie enorm… maar die begrijpelijke emotie mag niet leiden tot een oplossing die het sociaal passief volledig en blijvend op de schouders van de gemeenschap legt”.
Opmerkelijk hoe die neo liberale stroming dat toch voor mekaar krijgt. De greep van die krachten op de media is dominant. . Tegengewicht uit linkse hoek blijkt vanuit die optiek amper kredietwaardig te zijn. Verontrustender is dat élke vorm van nuance monddood wordt gemaakt. De kritieken van een gerenommeerd econoom als Paul de Grauwe, op de neo liberale overtuiging dat landen, regio’s met schulden moeten bloeden door eenzijdig besparingsbeleid, krijgt amper een forum. Op één of andere manier zijn de media er van overtuigd dat VOKA, NVA… die ‘onderstroom’, ‘het buikgevoel’ correct capteren.
Qua communicatiestrategie moet links en de vakbonden hier toch iets van leren om een communicatief tegenoffensief te lanceren. Zo pakt men de vakbonden op zwakke flanken : men speelt de verschillen tussen de goed betaalde FORD arbeiders en de veel kwetsbaardere arbeiders van toeleveringsbedrijven, interimkantoren e.d. tegen mekaar uit. Men pakt uit met de gebrekkige onderlinge solidariteit. Het verwijt is dat de syndicale strijd om brugpensioen enkel in het voordeel van de sterkste groep ontslagenen zal uitdraaien. Het is aan de vakbonden om hier duidelijkheid in te scheppen. Verdeel en heers is altijd al een efficiënte strategie geweest. Ook en zeker op Europees niveau. Het heeft geen zin enkel voor het belang van de met ontslag bedreigde werknemers van eigen bodem te strijden. De strijd tegen de minimumlonen die in Duitsland zijn losgelaten, het sociale bloedbad dat de Troijka en Griekenland veroorzaakt, de massale werkloosheid in Spanje, Portugal… vereist een solidaire strijd op Europees niveau.