28-11-12

Hoeveel kosten de Walen ons?

Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving (VIVES) en het Aktiekomitee voor een Vlaamse Sociale Zekerheid berekenden de geldstromen tussen het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Omdat de federale overheid de gegevens supertraag doorgeeft moest men zich baseren op de gegevens van 2007. Als kanalen van geldtransfers baseert men zich op de federale begroting buiten de Sociale Zekerheid, de Bijzondere Financieringswet en de Sociale Zekerheid. Via deze kanalen krijgt het Waals Gewest globaal en dit alleen al voor dit éne jaar 5.730 miljoen euro van het Vlaams Gewest. Daarnaast is in de historische en jarenlang opgebouwde schuldenlast een bijzonder hoog aandeel dat afgedragen wordt in de rentelasten door het Vlaams Gewest: 5.749 miljoen, waarvan 5.745 miljoen euro ten laste van het Waals Gewest zou moeten zijn en 3 miljoen euro ten laste van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Telt men deze vier kanalen samen dan betaalde het Vlaams Gewest alleen al in 2007 11.479 miljoen euro of 5,91% van zijn Bruto Regionaal Product aan Wallonië en Brussel. Per inwoner betekent dit 1.863 euro of 75.141 oude Belgische franken jaarlijkse transfer. Jaar na jaar en ga zo maar onbeperkt door. Hoelang zal Vlaanderen deze broodnodige centen voor een eigen socio-economisch beleid zonder de minste waarborg blijven afdokken? Zonder transparantie, zonder resultaatverbintenis, zonder afbouw in de tijd en zonder enige vorm van politieke loyauteit in Brussel, in de zes, in Vlaams-Brabant en in heel Vlaanderen. Wil u het natrekken? www.econ.ku.leuven.be/vives en www.akvs.org. (Bron: De Zes, november 2012).

13-11-12

Islamisering Europa: Iedere week 2 kerken veranderd in moskeeën

De islamisering van Europa gaat ondanks de bagatelliserende woorden van de gevestigde politiek in alarmerend tempo door. Inmiddels worden er iedere week gemiddeld 2 christelijke kerken veranderd in moskeeën. In de Europese hoofdstad Brussel is 57% van alle nieuwgeboren baby's moslim, waardoor zij uiterlijk in 2030 de meerderheid zullen vormen. In Gent leren scholieren op 2 basisscholen geen Vlaams meer, maar Turks. In Duitsland klaagt de politie letterlijk over de 'moordlust' onder de voornamelijk islamitische immigranten. Kortom: Europa valt steeds sneller ten prooi aan de islam. Als de meeste moslimlanden als maatstaf worden genomen betekent dat onvermijdelijk chaos, geweld, armoede, racisme, discriminatie, onderdrukking en pure barbarij.

31-10-12

Cartoon Racisme bij de politie

3402.JPG

De moeilijk confederale discussie

In het kader van het algemeen N-VA bashen in onze media, is het tegenwoordig 'in' de door Bart De Wever vooropgestelde confederatie van dit land in vraag te stellen. Om de haverklap komt e.o.a. geleerde professor ons vertellen, dat een confederatie alleen mogelijk is tussen onafhankelijke staten en dat onze gewesten dus eerst onafhankelijk zouden moeten worden alvorens men er in België aan kan beginnen. In theorie hebben ze zelfs gelijk, maar in dit land kan men inventief zijn en is men gespecialiseerd in het uitwerken van systemen die nergens anders nog mogelijk zijn. Denk maar aan de index.
   Wat men uit het oog verliest is, dat confederatie samenwerking betekent. Als die er straks zou komen, is het de bedoeling dat we verder met de andere gewesten zullen blijven samenwerken. Wallonië zal nl een buurland blijven, alleen zal het zich niet meer mogen moeien in onze interne zaken, zoals nu het geval is.
   Er is trouwens terzake nog een plan B. Niet dat waarover men het in Franstalig België regelmatig heeft en waarvan niemand weet wat het zal inhouden. Het echte plan B bestaat en heet Artikel 35 van de Belgische Grondwet, diat het volgende zegt: "De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachten de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen. De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet moet worden aangenomen door een meerderheid, zoals eveneens bepaald door de wet.'
   In de huidige impasse, maar vooral met het oog op de moeder aller verkiezingen van 2014, zou artikel 35 een oplossing kunnen bieden die de discussie over het confederalisme overstijgt. Ook op deze manier kan men immers ook, mits gezamenlijk overleg, bespreken wat men nog samen wil doen en wat niet.
   Tenslotte is er nog een derde optie i.v.m. bovenstaande problematiek, nl 'De Ordelijke Opdeling van België', het boek van Annemans en Utsi. Het is, m.i., het enige werk waarin het hele opdelingsverhaal grondig uitgewerkt wordt uitgelegd, al zal dat door de politiek-correcte media en partijen natuurlijk niet erkend worden. Als dit boek geschreven was - ik zeg zo maar iets - door bv Paul De Grauwe, dan stonden de traditionele partijen er waarschijnlijk al mee te zwaaien.

03-10-12

cartoon: Brussel anno 2050

Brussel-anno-2050.jpg


17:05 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, islam, brussel | Permalink | Commentaren (0)

02-10-12

Geboortebeperking in Brussel?

Brussels Burgemeester Thielemans (PS) deed vorige donderdag tijdens het debat ‘Wij Brusselaars’ een opmerkelijke uitspraak die mij bijzonder interesseert. ‘Geboortebeperking moet bespreekbaar zijn. Zo veel mogelijk kinderen hebben, is onverantwoord,’ zei de burgemeester.

Dat er rond dit thema nog steeds een taboe heerst, werd meteen duidelijk aan de reacties en aan de gretigheid waarmee de media de uitspraak oppikten in hun verslaggeving. Nochtans zou geboortebeperking wel degelijk een issue moeten zijn. Niet enkel in een verstedelijkte omgeving met een grote demografische druk zoals Brussel, maar wereldwijd. Maar geboortebeperking is toch geen gemeentelijke bevoegdheid? Die vaststelling lijkt even correct als banaal. Want elke gemeente – zelfs de metropool Brussel – heeft het recht om sensibiliseringscampagnes op touw te zetten.

Ook moraalfilosoof Etienne Vermeersch – laureaat van de Prijs Vrijzinnig Humanisme 2011 van HVV – is van mening dat de bezorgdheid van Freddy Thielemans terecht is: “Geen enkele verstandige mens kan tegen geboortebeperking zijn. Ook niet in Brussel, dat op een demografische bom zit. Een onbeperkt aantal kinderen krijgen, is onhoudbaar. Zeker in ons land, waar de ecologische impact 25 keer groter is dan in de derde wereld. Het zijn vooral gezinnen die niet in hun onderhoud kunnen voorzien die veel kinderen krijgen. De godsdienst speelt daar vaak geen positieve rol in.’ zegt Vermeersch in De Standaard. “Dat moet niet repressief gebeuren, zoals in China maar sensibiliserend’, zegt Vermeersch, ‘Singapore is daarin geslaagd, Taiwan ook, de Indiase deelstaat Kerala deed het via het onderwijs aan de meisjes.” gaat hij verder.

De liberale uitdager van Thielemans, Alain Courtois (MR), reageert verbaast, maar deelt toch de bezorgdheid over de overbevolking van Brussel: “Laten we de netwerken aanpakken die mensen naar hier halen die daarna op het OCMW belanden en op de wachtlijst voor een sociale woning.”

Mijn commentaar: Geen enkele verstandige mens kan tegen geboortebeperking zijn in Brussel. Het is knap dat burgemeester Thielemans over dit taboe durft te spreken, ik geef hem groot gelijk, immers de demografische islam-tijdbom en islam-overheersing zal immers een inmens probleem worden. Ik stell voor om voor maximum 3 kinderen kindergeld te geven.

01-10-12

Sterke stijging criminaliteit in Brussel-centrum

Het aantal inbreuken in 2011 in de Brusselse Vijfhoek (het centrum), de Europese wijk en de Louizawijk is met 14,33 procent gestegen in vergelijking met 2010.

Mijn commentaar:Dank zij de PS socialisten en het pamperbeleid van justitie in Brussel

25-09-12

De Belgische optsand in 1830

Op 25 augustus 1830 verzamelt zich een groepje relschoppers rond de Muntschouwburg in Brussel. Ter gelegenheid van de verjaardag van Koning Willem I, wordt daar de opera La Muette de Portica (de stomme van Portica) gespeeld. Een stuk over een opstand tegen de Napolitaanse koninklijke garde. Bij de aria Amour sacré de la patrie (De heilige liefde voor het vaderland) breekt de pleuris uit.

Tientallen bezoekers rennen naar buiten en samen met het groepje relschoppers slaan ze ruiten in, plunderen ze winkels en verzamelen ze wapens. Het is het begin van de Belgische opstand, het startsein van een onafhankelijk België.

In 1815 wordt Willem I, nadat de Franse bezetters zijn teruggedrongen, tot koning gekroond van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (België). De beide landen worden samengevoegd via het Congres van Wenen, waar het Europa na Napoleon wordt hervormd. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt gesticht als buffer tussen Frankrijk en Duitsland.

Onvrede

Na al 15 jaar heerst er bij het Belgische volk veel onvrede. Het katholieke zuiden is niet blij met een Protestantse koning. De Franstalige edelen storen zich eraan dat de regering Nederlands spreekt en de liberalen vinden dat de Koning te machtig is. Hij bemoeit zich met teveel zaken, vinden ze. Ondertussen wordt de anti-Oranje stemming aangewakkerd door Franse provocateurs.

Als in de zomer van 1830 in Frankrijk Koning Karel X succesvol wordt afgezet, zien de Belgen hun kans schoon en komen in opstand. Opvallend is dat de opstand begint uit onvrede over Koning Willem I. Deze koning ziet de opstand echter als poging van de Belgen om zich van de Noordelijke Nederlanden af te scheiden. Hij probeert hen door middel van het leger in bedwang te houden. Na verloop van tijd splitst het leger zich echter ook. De zuidelijke militairen deserteren massaal. Door deze nederlaag van het leger ziet België zichzelf als onafhankelijk en stelt het een nieuwe koning aan:Leopold van Saksen-Coburg.

Tiendaaagse veldtocht

 In 1831 rukt het Nederlandse leger opnieuw op tot Brussel (de tiendaagse veldtocht) om zo de opstand alsnog de kop in te drukken. Deze keer worden zij echter teruggedrongen door de Franse koning, wiens dochter verloofd is met koning Leopold.

Ondertussen wordt de onafhankelijkheid van België internationaal aanvaard. Daarom wordt in 1832 het verdrag van Londen gemaakt, dat die onafhankelijkheid erkent. Koning Willem I tekent dat verdrag echter pas in 1839. België wordt onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dat wordt omgedoopt tot Koninkrijk der Nederlanden.

Vlag

 Belgische vlag

Tijdens de opstand wordt de Franse vlag opgehangen als solidariteitsbetoon naar de opstandelingen. Omdat de Belgen hun land echter niet in de handen willen laten vallen van de Fransen gebruiken ze de Brabants-Henegouwse rood-geel-zwarte vlag als nationale vlag. Omdat deze teveel op de Duitse vlag lijkt, besluiten ze hem uiteindelijk 45 graden te draaien tot de hedendaagse Belgische vlag.