11-12-12

De Wever heeft 450 plannen

Als je als stad tweeverdieners wil aantrekken, moet je zorgen dat zij hun auto ook kwijt raken

Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever (N-VA) hamert in zijn bestuursakkoord zwaar op het rechten en plichten-verhaal: 'Wie kansen krijgt, moét die grijpen', beklemtoont De Wever, die Antwerpen daarmee een forse ruk naar rechts geeft. Als zijn partij zoals voorspeld in 2014 de Vlaamse verkiezingen wint, is het nu al duidelijk welke dan de Vlaamse klemtonen zullen zijn. Werner Rommers

De komende zes jaar worden 'een avontuur', beloofde toekomstig Antwerps burgemeester Bart De Wever gisteravond bij de voorstelling van het 450 punten tellend bestuursakkoord dat hij samen met de veel kleinere coalitiepartners CD&V en Open VLD onderhandelde.

De Wever glom gisteren van trots in het Antwerpse Museum aan de Stroom. Vanuit de nationale politiek moest hij alsmaar weer horen dat hij geen compromissen en coalities wil of kan sluiten. Dat is nu dus wel gelukt, al maakte de verkiezingsuitslag hem het ook wel makkelijk, want met 23 van de 55 zetels had hij het tijdens de onderhandelingen bijna voor het zeggen.

Het avontuur waar hij naar verwees? Het is de eerste keer sinds meer dan tachtig jaar dat Antwerpen niet wordt bestuurd met socialisten aan het roer, wat volgens De Wever duidelijk te merken is aan de inhoud van het bestuursakkoord.

De centrumrechtse coalitie die hij smeedde - in een recordtempo, naar Antwerpse normen - zet onder andere hard in op het feit dat Antwerpenaren rechten én plichten hebben en ook 'respect voor hun stad' moeten opbrengen. De titel van het bestuursakkoord is niet voor nietsRespect voor A . De slogan't Stad is van Iedereen verdwijnt in de prullenmand.

Geen extra sociale woningen

Opvallend is hoeveel nadruk er ligt op plichten. N-VA-onderhandelaar Liesbeth Ho­mans: 'De kennis van het Nederlands is zo'n plicht. Anders kan je niet op een volwaardige manier aan onze samenleving deelnemen.' De Wever voegde daar later aan toe dat wie een uitkering of een sociale woning aanvraagt, bereid moet zijn om Nederlands te leren. 'Wie dat niet doet, zal een administratieve sanctie krijgen', een boete.

Ook op sociaal vlak gaat Antwerpen een pak strenger optreden. 'We geven steun aan mensen die het moeilijk hebben, maar niet aan wie dat niet echt nodig heeft', aldus Ho­mans. Concreet betekent dat: extra controles om sociale fraude op te sporen. En er worden geen sociale woningen bijgebouwd, Antwerpen heeft er al genoeg, klinkt het.

CD&V-onderhandelaar Marc Van Peel, die zijn kartelpartner SP.A dumpte om tot deze coalitie toe te treden, spuwde enkele weken geleden nog op het 'hardvochtige sociale beleid' dat de N-VA in Antwerpen wilde invoeren. Gisteravond was hij vol lof over wat er uiteindelijk uit de bus kwam. 'Misschien dat het vorige stadsbestuur die eigen verantwoordelijkheid, de plicht die iedereen heeft om zijn leven weer op de rails te zetten, wat te weinig in de verf zette.'

Oosterweel

Hoewel het bestuursakkoord niet leest als een revolutie tegen alles wat de SP.A van ontslagnemend burgemeester Patrick Janssens de afgelopen jaren realiseerde, wordt het mobiliteitsbeleid van de stad wél grondig bijgestuurd. 'Als je als stad tweeverdieners wil aantrekken, moet je zorgen dat zij hun auto ook kwijt raken. In Antwerpen heerst er al jaren een echte parkeercrisis', zei De Wever.

Ook het befaamde STOP-principe dat Janssens huldigde en dat voorrang gaf aan stappers, trappers en het openbaar vervoer, zal geëvalueerd worden. Van Peel: 'Want het STOP-principe leidde er onder het vorige bestuur toe dat het verkeer in de stad soms verstopte.' Maar zo voegde hij er wat sarcastisch aan toe, gelet op de kritiek van de SP.A: 'Het zal niet zo zijn dat je binnenkort met je wagen tot in de crypte van de Antwerpse kathedraal zal kunnen rijden.'

De oplossing voor het fileprobleem in en rond Antwerpen, de Oosterweelverbinding, toverde Bart De Wever niet uit zijn mouw. 'Maar er moeten in dat dossier stappen vooruit worden gezet. Wij gaan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet opnieuw naar de kiezer zonder dat er een oplossing in uitvoering is', beloofde hij plechtig. 'Ofwel lossen we dit op, ofwel gaan we samen met de Oosterweelverbinding ten onder', klonk het enigszins dramatisch.

Geen hogere belastingen

Drugs, overvallen en allerhande overlast willen De Wever en zijn coalitie aanpakken door het Antwerpse politiekorps veel meer armslag te geven en in te zetten op hoogtechnologische camera-systemen. Het principe van de zogenaamde GAS-boetes wordt ook uitgebreid, 'maar zonder te ridiculiseren', waarschuwde De Wever. En het nieuwe stadsbestuur wil ook dat er meer cellen komen voor jonge boefjes.

Grootse projecten kondigde De Wever niet aan. Want daar is geen geld voor. 'En wat we niet willen, is de belastingen verhogen.'

Wie precies dit beleid gaat doorvoeren, wordt vandaag of morgen duidelijk wanneer toekomstig burgemeester Bart De Wever zijn acht schepenen bekendmaakt 'We mogen er volgens de wet elf benoemen. Maar dat zou in deze financieel moeilijke tijden een heel slecht voorbeeld zijn.'

Hoewel De Wever nog eens herhaalde zes jaar lang burgemeester te willen zijn - 'desnoods langer als A binnen zes jaar nog steeds zot is van B' - blijft het uitkijken naar de Vlaamse verkiezingen van 2014. Peilingen voorspellen dan opnieuw een klinkende overwinning voor de N-VA. Want het is ook op Vlaams niveau De Wevers droom om, net als in Antwerpen, de SP.A uit het bestuur te kegelen.

Werner Rommers
Het Nieuwsblad 11-12-2012 pag.2

05-12-12

Cartoon Bart De Wever

556717_10200110486902437_631583521_n.jpg

21:14 Gepost in Cartoon | Tags: n-va, cartoon, de wever | Permalink | Commentaren (0)

Over Tom Lanoye

Journalistieke miskleun ten eerste bestaat er geen Pieter De Coninckplein Antwerpen, er bestaat wel een Pieter De Coninckstraat. Het plein waarover sprake heet De Coninckplein. Dat hadden beide kemphanen toch moeten weten.
Dat Lanoye gewoon een rondje N-VA jennen doet mag ons toch niet verbazen. Frustratie om een verloren stad. Vechten met moraliserende argumenten die de waarheid geweld aandoen en spotten met Vlaamse eigenheid!?
Het zijn kenmerken van het Belgicistisch anti-Vlaamse nationalisme, de heilige linkse ideologie ontstaan uit gebrek aan eigen ideologie en geloofwaardig verhaal.
Ik ga Tobback citeren:"we zouden met dit soort uitspraken van die onnozele Tom Lanoye beter eens goed lachen

01-12-12

Bart De Vewer en mobiliteit

72097_4827740973555_538442058_n.jpg

17-11-12

Over SP.A Antwerpen

Voorhamme heeft het nog niet verwerkt..... hij beseft nog steeds niet dat door de schuld van Patrick Janssens (absoluut met Goen! in zee willen gaan) de SP.a nu aan de kant staat ! Zonder deze absurde eis was het waarschijnlijk anders gelopen.... maar "links" en de media doen er alles aan om een andere visie ingang te laten vinden !

09-11-12

Aan de linkerzijde ziet u onze nieuwe burgemeester in 2014

558964_463898846994675_507951462_n.jpg

De kracht van verandering. Rechts de ad interimburgemeester van Antwerpen tot 2014, links de toekomstige burgemeester van Antwerpen.

08-11-12

Harry blogt

Volgens een persbericht van Belga op 13 augustus, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een vergadering van de Vlaamse partijen: “Voka is mijn baas”. Een Vlaamse onderhandelaar reageerde: “Dus wat goed is voor Voka is goed voor De Wever en wat slecht is voor Voka is slecht voor De Wever”.N-VA en Voka onderhouden heel nauwe banden. De Tijd onthulde dat de studiedienst van de N-VA in direct cont

act staat met de nummer 2 van Voka. En Philippe Muyters, tot 2009 afgevaardigd bestuurder bij Voka, is vandaag minister voor de N-VA in de Vlaamse regering.

Het is dan ook geen verrassing dat De Wever de thema’s van Voka op de onderhandelingstafel legt. Bij de discussie over de regionalisering van de arbeidsmarkt liet hij zijn Vlaamse gesprekspartners volgens hetzelfde bericht van Belga duidelijk verstaan dat de werkloosheidsvergoedingen “drastisch moeten verminderen omdat anders de mensen niet gestimuleerd worden werk te zoeken”. (INGANG OP 01/11/2012)

Voka wil de ouderen ook langer doen werken door het brugpensioen af te schaffen. Het wil ouderen ontmoedigen voor hun 65ste op pensioen te gaan en het moeilijker maken een volledige loopbaan te behalen (door bijvoorbeeld de ziekte- en werkloosheidsperiodes niet op te nemen in de berekening van het pensioen). (INGANG OP 01/01/2012)

In dat Vlaanderen van morgen denkt Voka zijn visie op te leggen via een verbond van de Vlaamse elites en buiten de huidige vormen van het sociale overleg om. Dat was trouwens de inhoud van het voorstel dat Voka-voorzitter Luc De Bruyckere op het Voka-congres van 2009 toelichtte. Kortom wat de baas van De Wever voorstelt ziet er niet goed uit voor de Belgische werknemer, of sociaal verzekerde!

Patrick Janssens trekt zich terug uit onderhandelingen met De Wever

Patrick Janssens wil niet de indruk wekken dat zijn persoon de Antwerpse onderhandelingen in de weg staat en trekt zich terug.

Uittredend Antwerps burgemeester Patrick Janssens (Stadslijst) heeft besloten zich terug te trekken uit de formatiegesprekken in zijn stad, zo laat hij weten via zijn woordvoerder. Janssens neemt die drastische stap naar eigen zeggen omdat "in bepaalde media" dezer dagen de indruk wordt gewekt dat hij persoonlijk het verloop van de gesprekken bemoeilijkt, iets wat hij formeel ontkent.


Constructieve meerderheid

"We hebben als partij onze betrachting vanaf de eerste dag heel duidelijk gemaakt aan de formateur: komen tot een constructieve meerderheid die een zo groot mogelijk deel van de Antwerpse kiezers vertegenwoordigt", aldus Janssens in een mededeling. "Ik wens niet dat de indruk bestaat of gewekt wordt dat mijn persoon zulks in de weg staat."

Volgens Janssens heeft niet de stad, niet de Stadslijst, noch hijzelf er enig belang bij dat de formatiegesprekken nodeloos moeizaam verlopen of lang aanslepen.

Formateur Bart De Wever wil van alle partijen in Antwerpen enkel nog met De Stadslijst en Open VLD verderpraten over een coalitie. Alle andere partijen heeft hij al uitgesloten.

De Wever zou liefst CD&V losweken uit de Stadslijst en een centrumrechtse coaltie vormen met de partijen N-VA - CD&V en Open VLD. 

CD&V heeft tot nu toe altijd volgehouden dat ze de Stadslijst niet verlaat, maar CD&V-kopstuk Marc Van Peel zei gisteren dat wat hem betreft niemand er voor moet vrezen dat de stad tegen het einde van dit jaar onbestuurbaar blijkt te zijn.

Zonder een scheiding tussen SP.A en CD&V zit de coalitievorming in Antwerpen muurvast. (Belga/EE)


Mijn visie: Waarschijnlijk ruimt Janssens het veld om de Stadslijst de mogelijkheid te geven om verder te werken, en aan CD&V een elegante uitweg te bieden. En verder: N-VA zal nooit samengaan met het VB, dan verliezen ze volgende keer minstens de helft van hun stemmen! In het slechtste geval vormt N-VA een minderheidscoalitie met OVLD; gedoogsteun van het VB hoeven ze dan niet eens officieel te aanvaarden, want die zullen ze zo wel krijgen; VB zal nooit zo gek zijn om mee te doen met de linkse partijen!