In het stuk toont von der Dunk zich niet de grootste voorstander van de plannen van Herman Van Rompuy en Guy Verhofstadt voor een sterke Europese Unie. Integendeel, hij verwijt hen 'toenemende wereldvreemdheid'. 'Naarmate de oplossing van de economische crisis stroever verloopt, worden hun ideeën steeds driester en irreëler', aldus von der Dunk.

De columnist haalt aan dat door de toenemende roep van Brussel naar nog meer centralisatie net nóg meer neonationalisme wordt aangewakkerd. Vooral de monetaire dwang van de euro en daaruitvolgende langdurige geldtransfers van Noord naar Zuid voeden dat idee. Het gebrek aan solidariteit tussen de verschillende volkeren illustreert de historicus met voorbeelden als Schotland en Catalonië, maar 'het sprekendste voorbeeld biedt België sinds de jongste gemeenteraadsverkiezingen'.

'Van Rompuy zou zijn eigen vrouw moeten overtuigen'

'België vormt al jaren het soort transferunie dat Verhofstadt en Van Rompuy nu op Europees niveau voorstaan. De uitslag van de verkiezingen valt aan Vlaamse zijde maar op één manier te interpreteren: als een massale afwijzing daarvan.' En dat maakt volgens von der Dunk het feit dat uitgerekend twee Vlamingen het voortouw nemen voor een veel nauwere politieke Europese unie, zowel 'verklaarbaar als onbegrijpelijk'. 'Het is verklaarbaar omdat de Vlamingen en Walen er in eigen land samen steeds minder uitkomen: 'meer Europa' is een vluchtheuvel om 'minder België' te krijgen.'

Maar net die Belgische ervaring maakt het idee ook onbegrijpelijk. 'Waarop baseren de heren het waandenkbeeld dat wat in twee eeuwen niet is gelukt in België, met twee volken die behalve de moedertaal vrijwel alles met elkaar gemeen hebben, wel in pakweg twee jaar zou kunnen met dertig volkeren die heel wat meer van elkaar verschillen?'

'Als ze hun eigen Vlaams electoraat al niet kunnen overtuigen van de noodzaak tot solidariteit met de Walen, dan zal dat tussen Vlamingen en Grieken pas echt onmogelijk zijn. Laat Van Rompuys echtgenote als raadslid in haar woonplaats nu ook nog sterk campagne tegen de Franstaligen gevoerd hebben: Van Rompuy zou om te beginnen zijn eigen vrouw moeten overtuigen.'


Mijn commentaar: We willen allemaal de wereld verbeteren, maar te snel gaat, heb je kans op een terugslag, wat catastrofale gevolgen kan hebben. Griekenland in de Euro; Bulgarije en Roemenie in de EU, Turkije als kandidaatlid EU; immigratie die te snel en te veel is. Dit zijn maar een paar voorbeelden.