08-11-12

Harry blogt

Volgens een persbericht van Belga op 13 augustus, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een vergadering van de Vlaamse partijen: “Voka is mijn baas”. Een Vlaamse onderhandelaar reageerde: “Dus wat goed is voor Voka is goed voor De Wever en wat slecht is voor Voka is slecht voor De Wever”.N-VA en Voka onderhouden heel nauwe banden. De Tijd onthulde dat de studiedienst van de N-VA in direct cont

act staat met de nummer 2 van Voka. En Philippe Muyters, tot 2009 afgevaardigd bestuurder bij Voka, is vandaag minister voor de N-VA in de Vlaamse regering.

Het is dan ook geen verrassing dat De Wever de thema’s van Voka op de onderhandelingstafel legt. Bij de discussie over de regionalisering van de arbeidsmarkt liet hij zijn Vlaamse gesprekspartners volgens hetzelfde bericht van Belga duidelijk verstaan dat de werkloosheidsvergoedingen “drastisch moeten verminderen omdat anders de mensen niet gestimuleerd worden werk te zoeken”. (INGANG OP 01/11/2012)

Voka wil de ouderen ook langer doen werken door het brugpensioen af te schaffen. Het wil ouderen ontmoedigen voor hun 65ste op pensioen te gaan en het moeilijker maken een volledige loopbaan te behalen (door bijvoorbeeld de ziekte- en werkloosheidsperiodes niet op te nemen in de berekening van het pensioen). (INGANG OP 01/01/2012)

In dat Vlaanderen van morgen denkt Voka zijn visie op te leggen via een verbond van de Vlaamse elites en buiten de huidige vormen van het sociale overleg om. Dat was trouwens de inhoud van het voorstel dat Voka-voorzitter Luc De Bruyckere op het Voka-congres van 2009 toelichtte. Kortom wat de baas van De Wever voorstelt ziet er niet goed uit voor de Belgische werknemer, of sociaal verzekerde!

29-10-12

Over loonkosten

Dit heeft inderdaad niets te maken met hoge loonkosten, maar gewoon met het feit dat ze binnenkort hun wagens niet meer kunnen verkopen wegens een spectaculaire daling van de koopkracht van de gemiddelde Europeaan.

Men kan nu eenmaal geen duurzame economie opbouwen zonder een kapitaalkrachtige middenklasse. Maar blijkbaar is dat iets waar onze politici en economen hardnekkig blind voor blijken te zijn. Men steunt altijd maar de bedrijven. Maar de mensen zijn de maatschappij, NIET DE BEDRIJVEN. De toekomst zit in coöperatieve bedrijven (waarbij iedere werknemer ook eigenaar is )die voorzien in de behoeften van de maatschappij. Zulke bedrijven hebben dan hun wortels in de gemeenschap en kunnen niet verhuizen naar het buitenland.

Investeringen in bovenstaand model, zijn duurzame investeringen die echt iets zullen opbrengen. Multinationals zijn geen mensen, zij zullen dus ook nooit de kant van het volk kiezen maar enkel die van de winst!

04-10-12

Laat de rijken betalen

hoofdleus-322x300.jpg

Vergeet hiernaast niet om op uw favoriete partij te stemmen in de poll!

17:05 Gepost in Spreuken | Tags: crisis, kapitalisme, spreuk | Permalink | Commentaren (0)