17-10-12

PVDA, omdat ze gewonnen zijn krijgen ze hier nog wat aandacht

Een PVDA-Militant uit Turnhout blogt dit.

'Eerst de mensen'
Voor een kleine partij heeft de PVDA+ een stevige studiedienst kunnen uitbouwen, terwijl andere en grotere partijen hun studiediensten net hebben afgebouwd. Tom De Meester (energie) en Marco Van Hees (fiscaliteit) zijn belangrijke stemmen in het debat en komen vaak in de media. Het boek Hoe durven ze? van Mertens heeft ook meer openingen gecreëerd. Die openingen had de PVDA+ nodig om de mensen haar boodschap over te brengen - 'Eerst de mensen, niet de winst' -, en te pleiten voor een sociaal en solidair beleid.

Die boodschap is overgekomen en de mensen weten nu dat er een alternatief bestaat. PVDA+heeft veel energie gestoken in deze verkiezingen en is vooral bij de mensen zelf langsgeweest. Zoals we weten ging in Antwerpen alle aandacht naar De Wever en Janssens. De mainstream-media kozen ervoor om Mertens niet uit te nodigen naar de kopstukkendebatten. En als de media toch over PVDA+ schrijven of praten, dan blijven ze berichten over de 'extreem linkse PVDA+'. Andere opiniemakers of politici kunnen niet nalaten om in clichés te hervallen, zoals Yves Desmet (DM 15/10), die Mertens en diens partij in deze krant maoïsten noemde.

Als je het programma van PVDA+ leest en naar Mertens luistert, dan gaat het hier over een linkse partij. Niet meer, niet minder.

Dat de partij zoveel stemmen behaalt in Antwerpen toont aan dat er nood is aan een links alternatief. In deze tijden van crisis zijn de socio-economische problemen van de mensen toegenomen. Problemen die vragen om een sociaal beleid. Terwijl het stadsbestuur en de meeste partijen deze problemen negeren, heeft de PVDA+ ze hoog op de agenda staan. Betaalbaar wonen, betaalbare gezondheidszorg en goed en gratis onderwijs zijn haar eerste prioriteiten.

Er is nog een tweede reden. Vele Antwerpenaren zijn het rechtse beleid van Janssens beu. Als Bart De Wever zegt dat Janssens met zijn huidige discours op zíjn terrein zit, dan heeft hij gelijk. Zoals Filip Dewinter gelijk heeft als hij De Wever hetzelfde verwijt. Om meer stemmen te winnen heeft de N-VA zich het discours, een deel van de kandidaten en een groot deel van de kiezers van het Vlaams Belang eigen gemaakt. Zonder die stemmen zou De Wever nooit verkozen worden als burgemeester.

Migrantenstemmen
Behalve haar trouwe achterban heeft de PVDA+ ook heel wat mensen kunnen overtuigen die het beleid van Janssens te rechts vonden. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar het is overduidelijk dat heel wat mensen van de migrantengemeenschap op PVDA+ hebben gestemd. In Borgerhout haalt de PVDA+ 17 procent van de stemmen. De vrouwelijke advocate Zohra Othman was hier de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen.

De PVDA+ erkent dat deze gemeenschap behalve met zorgwekkende armoede ook wordt geconfronteerd met racisme en discriminatie. De linkse partij is ook duidelijk tegen het hoofddoekenverbod. Een verbod dat Janssens stemmen heeft gekost. Ook vermeldenswaardig, twee van de vier verkozenen van PVDA+ in Antwerpen hebben een migrantenachtergrond.

Mertens maakte al de belofte om de volgende zes jaar oppositie te voeren tegen het asociale en neoliberale beleid van De Wever en voort aan een sociaal en links alternatief te bouwen. Hopelijk wordt hij hierin gevolgd door Groen maar ook Rood en andere progressieve bewegingen. Als we kijken naar het eerste nieuws over de gevormde coalities, zal een sterke linkse oppositie broodnodig zijn, en niet alleen in Antwerpen.

14:30 Gepost in Blog | Tags: verkiezingen, pvda, links | Permalink | Commentaren (0)

15-10-12

Over de PVDA

We mogen als Groot-Nederlanders niet vergeten dat er nog ultra-Belgie aanhangers zijn, namelijk de radikaal Linkse partij PVDA van Peter Mertens, ze behaalden 4 zetels in de Antwerpse gemeenteraad, hieronder kan U de mening van een PVDA-militant lezen die me dit blog anoniem heeft doorgestuurd.

Kijk, Vlaams Belang en NVA zijn ook met zulke cijfers gestart, dus geef ik PVDA ook die mogelijkheid om te groeien. Alles hangt natuurlijk af hoe andere partijen hier zullen op reageren, en hoe zij zich de thema's van PVDA zullen eigen maken. Vergeet niet dat ondertussen het neo-liberalisme in zuid-Europa ongenadig toeslaat en dat deze tsunami zich zal uitbreiden naar het noorden. Dus sociale thema's zullen plots belangrijker worden dan afsplitsingen, men zal inzien dat deze crisis op wereldschaal is en niemand ontziet. Men zal inzicht krijgen hoe de rijken rijker worden, en de tot nu toe hardwerkende Vlaming met meer dan mondjesmaat zich zal vervoegen in de steeds grotere groep van armen. Het is verkeerd het beeld voor te houden van economische groei, die kan blijven duren, grondstoffen geraken uitgeput. De gemakkelijkst bereikbare zijn ver op, men moet er nu arbeidsintensiever, dus kostelijker gaan opdelven. Daarom heeft men meer geld nodig, maar dat is niet enkel om de arbeid ervoor te betalen, het is om vooral zichzelf te verrijken en zijn eigen toekomst en die van zijn kinderen te waarborgen.
Wel, iedereen heeft het recht om de toekomst van zijn nageslacht te vrijwaren, en dat zal men komende decennia echt gaan beseffen. De sociale strijd zal een must worden indien er op politiek vlak geen koerswijziging plaats grijp