11-12-12

De Wever heeft 450 plannen

Als je als stad tweeverdieners wil aantrekken, moet je zorgen dat zij hun auto ook kwijt raken

Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever (N-VA) hamert in zijn bestuursakkoord zwaar op het rechten en plichten-verhaal: 'Wie kansen krijgt, moét die grijpen', beklemtoont De Wever, die Antwerpen daarmee een forse ruk naar rechts geeft. Als zijn partij zoals voorspeld in 2014 de Vlaamse verkiezingen wint, is het nu al duidelijk welke dan de Vlaamse klemtonen zullen zijn. Werner Rommers

De komende zes jaar worden 'een avontuur', beloofde toekomstig Antwerps burgemeester Bart De Wever gisteravond bij de voorstelling van het 450 punten tellend bestuursakkoord dat hij samen met de veel kleinere coalitiepartners CD&V en Open VLD onderhandelde.

De Wever glom gisteren van trots in het Antwerpse Museum aan de Stroom. Vanuit de nationale politiek moest hij alsmaar weer horen dat hij geen compromissen en coalities wil of kan sluiten. Dat is nu dus wel gelukt, al maakte de verkiezingsuitslag hem het ook wel makkelijk, want met 23 van de 55 zetels had hij het tijdens de onderhandelingen bijna voor het zeggen.

Het avontuur waar hij naar verwees? Het is de eerste keer sinds meer dan tachtig jaar dat Antwerpen niet wordt bestuurd met socialisten aan het roer, wat volgens De Wever duidelijk te merken is aan de inhoud van het bestuursakkoord.

De centrumrechtse coalitie die hij smeedde - in een recordtempo, naar Antwerpse normen - zet onder andere hard in op het feit dat Antwerpenaren rechten én plichten hebben en ook 'respect voor hun stad' moeten opbrengen. De titel van het bestuursakkoord is niet voor nietsRespect voor A . De slogan't Stad is van Iedereen verdwijnt in de prullenmand.

Geen extra sociale woningen

Opvallend is hoeveel nadruk er ligt op plichten. N-VA-onderhandelaar Liesbeth Ho­mans: 'De kennis van het Nederlands is zo'n plicht. Anders kan je niet op een volwaardige manier aan onze samenleving deelnemen.' De Wever voegde daar later aan toe dat wie een uitkering of een sociale woning aanvraagt, bereid moet zijn om Nederlands te leren. 'Wie dat niet doet, zal een administratieve sanctie krijgen', een boete.

Ook op sociaal vlak gaat Antwerpen een pak strenger optreden. 'We geven steun aan mensen die het moeilijk hebben, maar niet aan wie dat niet echt nodig heeft', aldus Ho­mans. Concreet betekent dat: extra controles om sociale fraude op te sporen. En er worden geen sociale woningen bijgebouwd, Antwerpen heeft er al genoeg, klinkt het.

CD&V-onderhandelaar Marc Van Peel, die zijn kartelpartner SP.A dumpte om tot deze coalitie toe te treden, spuwde enkele weken geleden nog op het 'hardvochtige sociale beleid' dat de N-VA in Antwerpen wilde invoeren. Gisteravond was hij vol lof over wat er uiteindelijk uit de bus kwam. 'Misschien dat het vorige stadsbestuur die eigen verantwoordelijkheid, de plicht die iedereen heeft om zijn leven weer op de rails te zetten, wat te weinig in de verf zette.'

Oosterweel

Hoewel het bestuursakkoord niet leest als een revolutie tegen alles wat de SP.A van ontslagnemend burgemeester Patrick Janssens de afgelopen jaren realiseerde, wordt het mobiliteitsbeleid van de stad wél grondig bijgestuurd. 'Als je als stad tweeverdieners wil aantrekken, moet je zorgen dat zij hun auto ook kwijt raken. In Antwerpen heerst er al jaren een echte parkeercrisis', zei De Wever.

Ook het befaamde STOP-principe dat Janssens huldigde en dat voorrang gaf aan stappers, trappers en het openbaar vervoer, zal geëvalueerd worden. Van Peel: 'Want het STOP-principe leidde er onder het vorige bestuur toe dat het verkeer in de stad soms verstopte.' Maar zo voegde hij er wat sarcastisch aan toe, gelet op de kritiek van de SP.A: 'Het zal niet zo zijn dat je binnenkort met je wagen tot in de crypte van de Antwerpse kathedraal zal kunnen rijden.'

De oplossing voor het fileprobleem in en rond Antwerpen, de Oosterweelverbinding, toverde Bart De Wever niet uit zijn mouw. 'Maar er moeten in dat dossier stappen vooruit worden gezet. Wij gaan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet opnieuw naar de kiezer zonder dat er een oplossing in uitvoering is', beloofde hij plechtig. 'Ofwel lossen we dit op, ofwel gaan we samen met de Oosterweelverbinding ten onder', klonk het enigszins dramatisch.

Geen hogere belastingen

Drugs, overvallen en allerhande overlast willen De Wever en zijn coalitie aanpakken door het Antwerpse politiekorps veel meer armslag te geven en in te zetten op hoogtechnologische camera-systemen. Het principe van de zogenaamde GAS-boetes wordt ook uitgebreid, 'maar zonder te ridiculiseren', waarschuwde De Wever. En het nieuwe stadsbestuur wil ook dat er meer cellen komen voor jonge boefjes.

Grootse projecten kondigde De Wever niet aan. Want daar is geen geld voor. 'En wat we niet willen, is de belastingen verhogen.'

Wie precies dit beleid gaat doorvoeren, wordt vandaag of morgen duidelijk wanneer toekomstig burgemeester Bart De Wever zijn acht schepenen bekendmaakt 'We mogen er volgens de wet elf benoemen. Maar dat zou in deze financieel moeilijke tijden een heel slecht voorbeeld zijn.'

Hoewel De Wever nog eens herhaalde zes jaar lang burgemeester te willen zijn - 'desnoods langer als A binnen zes jaar nog steeds zot is van B' - blijft het uitkijken naar de Vlaamse verkiezingen van 2014. Peilingen voorspellen dan opnieuw een klinkende overwinning voor de N-VA. Want het is ook op Vlaams niveau De Wevers droom om, net als in Antwerpen, de SP.A uit het bestuur te kegelen.

Werner Rommers
Het Nieuwsblad 11-12-2012 pag.2

05-12-12

Cartoon Bart De Wever

556717_10200110486902437_631583521_n.jpg

21:14 Gepost in Cartoon | Tags: n-va, cartoon, de wever | Permalink | Commentaren (0)

Over Tom Lanoye

Journalistieke miskleun ten eerste bestaat er geen Pieter De Coninckplein Antwerpen, er bestaat wel een Pieter De Coninckstraat. Het plein waarover sprake heet De Coninckplein. Dat hadden beide kemphanen toch moeten weten.
Dat Lanoye gewoon een rondje N-VA jennen doet mag ons toch niet verbazen. Frustratie om een verloren stad. Vechten met moraliserende argumenten die de waarheid geweld aandoen en spotten met Vlaamse eigenheid!?
Het zijn kenmerken van het Belgicistisch anti-Vlaamse nationalisme, de heilige linkse ideologie ontstaan uit gebrek aan eigen ideologie en geloofwaardig verhaal.
Ik ga Tobback citeren:"we zouden met dit soort uitspraken van die onnozele Tom Lanoye beter eens goed lachen

21-11-12

Vakbonden weigeren relancebeleid op rug van werknemers

Na de werkgevers vrijdag, bundelen de Belgische vakbonden maandag de krachten en roepen ze de regering in het kader van de begrotingsgesprekken op 'om geen relancebeleid te voeren op de rug van de werknemers en sociaal gerechtigden.' De toon van de bonden is opvallend scherp, er wordt zwaar uitgehaald naar de werkgeversorganisaties. Hun logica met betrekking tot lonen en flexibiliteit is “gevaarlijk en moeilijk omkeerbaar”, luidt het.

Mijn kritiek: De gewone mensen betalen het gelag, de armoede wordt georganiseerd zoals in Duitsland, en de rijksten blijven wederom buiten schot... en dat zonder de N-VA (die nog een grotere fan is van het Duits asociaal-economisch model) én met sp.a en PS ... Besparen op gewone mensen helpt je NIET uit de crisis, integendeel.

16-11-12

Waalse uitkeringsgerechtigde is gemiddeld 27 procent duurder dan Vlaamse

N-VA-Kamerlid Nadia Sminate ontving van de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) cijfers voor de jaren 2006 tot en met 2010 waaruit blijkt dat de kosten van de ziekte-uitkeringen verhoudingsgewijs hoger liggen in Wallonië dan in Vlaanderen.

"Uit deze cijfers blijkt dat een Waalse uitkeringsgerechtigde verhoud

ingsgewijs gemiddeld 27 procent duurder is dan een Vlaamse en dat in het Waalse Gewest gemiddeld meer mensen een uitkering krijgen", stelt Kamerlid Nadia Sminate vast. In het stelsel van de werknemers betaalde de ziekteverzekering in 2010 gemiddeld 1 275 euro uit aan inkomensvervangende uitkeringen per Waalse verzekerde werknemer. Dat is een kwart meer dan de 998 euro per Vlaamse werknemer en een derde meer dan de 932 euro die uitbetaald wordt per aangesloten Brusselaar. In het stelsel van de zelfstandigen zijn de bedragen kleiner maar de verschillen groter: Wallonië 612 euro per aangeslotene, Vlaanderen 481 euro en Brussel 353 euro.

Sminate stelt ook vast dat er m.b.t. de uitkeringsverzekering relatief weinig gegevens ter beschikking zijn en studies verricht zijn. Niettemin stijgen de kosten van de ziekte-uitkeringen jaar na jaar en neemt het aantal mensen met een ziekte-uitkering schrikbarend toe.

Nadia Sminate: "Ik betreur dat de verschillen tussen regio's niet geobjectiveerd werden door de minister en het RIZIV. Deze cijfers zijn - nog maar eens - een bevestiging van de vernietigende conclusie die het Rekenhof vorig jaar reeds maakte: er is een wanbeheer in de sector van de ziekte-uitkeringen. We zitten nog steeds met een systeem waar een ziekenfonds er financieel belang bij heeft om zo veel mogelijk invalide leden te hebben."

Mijn kritiek: Elke nationalist in Vlaanderen weet dat deze cijfers de harde werkelijkheid zijn, verdere commentaar dus overbodig.

09-11-12

Aan de linkerzijde ziet u onze nieuwe burgemeester in 2014

558964_463898846994675_507951462_n.jpg

De kracht van verandering. Rechts de ad interimburgemeester van Antwerpen tot 2014, links de toekomstige burgemeester van Antwerpen.

08-11-12

Harry blogt

Volgens een persbericht van Belga op 13 augustus, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een vergadering van de Vlaamse partijen: “Voka is mijn baas”. Een Vlaamse onderhandelaar reageerde: “Dus wat goed is voor Voka is goed voor De Wever en wat slecht is voor Voka is slecht voor De Wever”.N-VA en Voka onderhouden heel nauwe banden. De Tijd onthulde dat de studiedienst van de N-VA in direct cont

act staat met de nummer 2 van Voka. En Philippe Muyters, tot 2009 afgevaardigd bestuurder bij Voka, is vandaag minister voor de N-VA in de Vlaamse regering.

Het is dan ook geen verrassing dat De Wever de thema’s van Voka op de onderhandelingstafel legt. Bij de discussie over de regionalisering van de arbeidsmarkt liet hij zijn Vlaamse gesprekspartners volgens hetzelfde bericht van Belga duidelijk verstaan dat de werkloosheidsvergoedingen “drastisch moeten verminderen omdat anders de mensen niet gestimuleerd worden werk te zoeken”. (INGANG OP 01/11/2012)

Voka wil de ouderen ook langer doen werken door het brugpensioen af te schaffen. Het wil ouderen ontmoedigen voor hun 65ste op pensioen te gaan en het moeilijker maken een volledige loopbaan te behalen (door bijvoorbeeld de ziekte- en werkloosheidsperiodes niet op te nemen in de berekening van het pensioen). (INGANG OP 01/01/2012)

In dat Vlaanderen van morgen denkt Voka zijn visie op te leggen via een verbond van de Vlaamse elites en buiten de huidige vormen van het sociale overleg om. Dat was trouwens de inhoud van het voorstel dat Voka-voorzitter Luc De Bruyckere op het Voka-congres van 2009 toelichtte. Kortom wat de baas van De Wever voorstelt ziet er niet goed uit voor de Belgische werknemer, of sociaal verzekerde!

07-11-12

Een terechte vraag die Rudi Kennes, Vakbondsafgevaardigde en ex-General Motors medewerker zich stelt.

Ik stel me de vraag waar de opper Calimero naartoe is. De bom is nu reeds meer dan 24u gevallen bij Ford en die Groote Roerganger slaagt er in om in tegenstelling tot anders met de banaalste zaken in de media te zijn, nu compleet van de radar te verdwijnen. Los van mogelijke " coalitievormingsgesprekken" is die tpch nog altojd Partijvoorzitter van een vrij grote Vlaamse partij . . . Of niet. Zoude

n die geen stemmen gehaald hebben in Limburg ? Of is er geen interesse als 10000 mensen als huisvuil op straat wordt gezet ? Of is dit nu de "verandering" die geprezen wordt. Ook geen Hoomans, Jambon of Bracke . . . Nul noppes nada. En geen journalist waarbij het opkomt om te vragen wat zijnenong is over dit drama ! Raar, heel raar . . .