17-11-12

Loonkosten

De Belgische loonkosten per werknemer zijn in 2011-2012 met 6,4 procent gestegen. Dat is meer dan in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland, waar de stijging gemiddeld 5,1 procent bedroeg.

Mijn commentaar: Zou Elio dit wel inzien.?Of gaat hij gewoon verder wat ruzie maken over wat ze nu en of volgende week of volgende maand gaan doen? Suggestie: bestel nu al de kleur van de Belgische doodskist !. Je krijgt nog tot de verkiezingen van 2014 om te ruziën over de kleur!

06-11-12

Dit is Groot-Nederland

uu.jpg

31-10-12

De Wever zal met blauwdruk voor confederaal België moeten komen

Bart De Wever wil ‘een confederaal België’ voorbereiden. Maar wat houdt dat precies in? ‘De Vlaamse bevolking zal uiteindelijk de keuze voor een onafhankelijk Vlaanderen bepalen’, zegt grondwetspecialist Christian Behrendt van de universiteit van Luik.

Veronderstelt een confederatie altijd onafhankelijke staten of zit er toch wat rek op de definitie?

Christian Behrendt: Volgens de handboeken is bij confederalisme altijd sprake van onafhankelijke staten die besluiten bepaalde bevoegdheden - denk aan defensien monetaire aangelegenheden of grenscontroles - samen uit te oefenen. Maar zo wordt de term in België niet gebruikt. Je kunt dat vanuit academisch oogpunt betreuren, de discussie wordt daardoor een beetje onzuiver, maar confederalisme in België betekent doorgaans grote autonomie voor de deelstaten, zonder evenwel de federale staat, het koninkrijk België, ter discussie te stellen.

Doorgedreven federalisme dus?

Behrendt: Precies. Dat is, denk ik, ook het voorstel van N-VA-voorzitter De Wever. Misschien wil hij dat om electorale redenen niet zo duidelijk zeggen maar eigenlijk pleit hij ‘gewoon’ voor een verregaande vorm van federalisme, met behoud van de staat België als internationale rechtspersoon. Maar hoe De Wever dat allemaal wil aanpakken - op die vraag heb ik hem nog nooit een antwoord horen geven. Ik heb er alle begrip voor dat hij die zondagavond, terwijl hij zijn verkiezingsoverwinning aan het vieren was, weinig grondwettelijke toelichting bij zijn plannen heeft gegeven. Maar op een zeker moment zal hij toch moeten komen met een uitgewerkt document, een blauwdruk van het confederale model dat hij voor ogen heeft.

Bij ons bewandelt men de geleidelijke weg, maar op andere plaatsen in Europa, zoals in Schotland, komt er een referendum over mogelijke onafhankelijkheid. Zou zoiets in Vlaanderen ook kunnen?

Behrendt: Onder democraten moeten we het over één ding eens zijn, namelijk dat de meerderheid van de bevolking het recht heeft om de staatsstructuur die het samenleven regelt te bepalen. In een democratie ligt de soevereiniteit uiteindelijk bij het volk. Indien men denkt dat er in Vlaanderen een meerderheid kan worden gevonden voor het uittreden uit de Belgische staat en men die vraag aan de bevolking zou willen voorleggen, is dat voor mij als democraat perfect aanvaardbaar. (HR)

27-10-12

Reactie Vlaamse Beweging op Bart De Wever

Naar aanleiding van enkele recente berichten in de media heeft de Vlaamse Volksbeweging op woensdag 24 oktober het hiernavolgend persbericht verspreid.

Da cuique suum

‘De enige bijdrage die de Vlaamse Beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen is ophouden te bestaan.’
In zijn gekende provocatieve stijl zorgde Bart De Wever gisteren in De Morgen voor de nodige commotie. Dit keer richtte hij zich tot het biotoop waarvan hij – net als vele andere N-VA-parlementsleden én -leden - een product is. Zijn uitspraak werd, om het rustig uit te drukken, niet gekenmerkt door een overdreven zin voor nuance. Vele goedmenende Vlaamse bewegers namen er dan ook aanstoot aan.
De Vlaamse Beweging is vandaag evenmin als vroeger één gestroomlijnd geheel maar een huis met vele kamers. Hoe over dat geheel één oordeel kan worden geveld, is ons een raadsel. Binnen die Vlaamse Beweging wordt vandaag ook op een boeiende en inhoudelijk sterke manier nagedacht over de toekomst van dit land als een onafhankelijke natie in het Europa van morgen.
Dit gebeurt natuurlijk op een andere manier dan in een partijpolitieke structuur. Een vereniging als de VVB speelt uitsluitend de rol van denk- en drukkingsgroep die op een constructieve en eigentijdse manier met jonge en minder jonge mensen tracht te werken aan een waardevol project.
We betreuren dat De Wever met zijn tussenkomst in De Morgen voedsel geeft aan diegenen die de Vlaamse Beweging willen verengen tot vroeg 20ste-eeuwse romantiek of een brutaal ‘erop-en-erover-verhaal’. Bart De Wever zou vanuit zijn achtergrond, zijn studie en zijn functie moeten weten dat velen in de Vlaamse Beweging dat stadium al lang voorbij zijn.
Daarmee ontkent de VVB niet dat er binnen die Vlaamse Beweging fouten worden gemaakt. De VVB had in elk geval Bart De Wever niet nodig om in te zien dat het vandaag geen eenvoudige opdracht is om binnen een partijpolitiek onafhankelijke vrijwilligerscontext actief te zijn. Waarom daaruit het besluit zou moeten vloeien dat de Vlaamse Beweging zich beter opheft, ontgaat ons volkomen.
‘De gustibus et coloribus non est disputandum’, wisten de Romeinen en over de juiste manier om de Vlaamse staat dichterbij te brengen, verschillen de meningen evenzeer. Maar ‘da cuique suum’, geef ieder wat hem toebehoort. De rol van de Vlaamse Beweging kan nooit worden overgenomen door een politieke partij. Vlaanderen en de Vlaamse Beweging zijn breder. Het is integendeel de Vlaamse Beweging die de partijpolitiek voedt, niet omgekeerd. Ook voor N-VA geldt, ‘ex nihilo nihil fit’, niets ontstaat uit het niets. Want ‘non omnia possumus omnes’, wij kunnen niet allen alles.
Bij de VVB worden wel eens vragen gesteld over doen en laten van politieke partijen, ook van N-VA. Toch vragen wij niet dat zij zich – Vlaanderen ten bate – zouden opheffen. Wij menen dat iedereen de moed moet opbrengen de eigen manier van optreden voortdurend en zelfkritisch te beoordelen; zowel de onderdelen van de Vlaamse Beweging als de politieke partijen. De VVB doet dat en hoopt van iedereen hetzelfde.

Guido Moons, voorzitter VVB
Peter De Roover, politiek secretaris VVB

Dit is Groot-Nederland

b10.jpg

25-10-12

Dit is Vlaanderen

afh.jpg

Vergeet hiernaast niet op de Poll te stemmen, hoe uw ideale staat eruit ziet!

23-10-12

4 redenen waarom Groot-Nederland goed is

1) (Bijna)Alle Nederlandstaligen wonen dan 1 land, waardoor onze taalpositie een stuk sterker staat.


2) We krijgen meer zeggenschap in de Europese Unie( 23 miljoen inwoners)


3) Economisch zouden we het 10e land van de wereld worden boven landen als India, het BBP van Vlaanderen is het hoogste van Europa en Nederland staat ook erg hoog. Bovendien liggen de wereldhavens van Antwerpen en Rotterdam dan in 1 land en ook kleinere havens zoals Amsterdam en Zeebrugge. Denk ook aan het vakantie in eigen land principe!


4)Historisch gezien horen Vlaanderen en Nederland bij elkaar. In 1581 verenigde de Nederlandstalige gewesten zich in de unie van Utrecht tegen koning Filips de 2e van Spanje. De Waalse gewesten sloten zich aan bij Filips de 2e in de unie van Atrecht(Arras). Eerder hadden alle gewesten zich verbonden in de pacificatie van Gent in 1576. Bovendien waren het de Walen, Franstalige Vlaamse adel, de Fransen en Engelsen die het einde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden( 1815-1830/1839) wilden. In Vlaanderen werd in die periode juist de verfransing tegen gegaan en steeg de welvaart door de bouw van kanalen en handel.

22-10-12

N-VA: Boekbespreking van een politieke ideologie

De opgang van de N-VA is één van de opvallendste Vlaamse politieke fenomenen van de laatste jaren. Alhoewel dit politieke fenomeen uitvoerig is becommentarieerd en geanalyseerd, blijven de meeste analyses aan de oppervlakte. In deze unieke studie graaft Ico Maly dieper dan andere analyses. Hij ga
at op zoek naar de wortels van de politieke filosofie van de N-VA en toont op overtuigende wijze aan dat achter een schijnbaar gematigd discours een radicale antiverlichtings ideologie schuil gaat. Centrale concepten, zoals democratie en vrijheid, uit het verlichtingsdenken krijgen in de mond van Bart De Wever en andere Vlaamsnationale coryfeeën een diametraal tegenovergestelde betekenis. Dit boek toont ook aan dat het hegemonisch statuut dat het radicale discours van N-VA in korte tijd heeft bereikt, serieuze vragen oproept over de kwaliteit van de mainstream media en het publieke debat in Vlaanderen. Kortom, dit boek is verplichte lectuur voor iedereen die zich zorgen maakt over de staat van de democratie in ons land.


Deze interessante boekbespreking is geschreven door: Karim Zahidi, filosoof aan de Universiteit Antwerpen

16:51 Gepost in Boeken | Tags: n.va, nationalisme, antwerpen | Permalink | Commentaren (0)