21-10-12

Spreuk van de dag

De inbreuken tegen de privacy worden door neoliberalen ingevoerd. Dat hadden de liberalen nooit getolereerd.
Neoliberalen focussen uitsluitend op het economische aspect, al de rest is ondergeschikt, dat was bij liberalen niet het geval.