06-12-12

Veilig

148842_4619324838461_695004213_n.jpg

20:25 Gepost in Foto | Tags: vlaams belang, veiligheid | Permalink | Commentaren (0)

Jimmy blogt over de toekomst van het Vlaams Belang

Johan, loosstaand of jij gelijk hebtdat het VB terug een heropstanding zal meemaken: maar begin dan al eens eerst om de actiegroepen los te breken van de partij VB. Voorpost bevoordeeld is vastgeroest aan het VB door de machtsgreep op Luc Vermeulen. Er moet ook daar eindelijk eens iemand op tafel durven kloppen en eisen voor vernieuwing, tevens mogen de kopstukken van voorpost zich in geen enkel geval laten ringeloren door een politieke partij. Een beweging moet er net zijn om al de nationalistische partij in die richting te duwen, daar waar ze geduwd moeten worden....


18:20 Gepost in Blog | Tags: vlaams belang | Permalink | Commentaren (0)

11-11-12

Luc over het cordon sanitaire tegen extreem rechts en links

Om het even over de grond van de zaak te hebben: een cordon sanitaire is nooit een goede zaak. Noch tegen extreem-rechts, noch tegen extreem-links. Als je met hen geen bestuursakkoorden wil sluiten, doe het dan niet. Maar bazuin het niet voortdurend van de daken, en sluit geen mensen uit van het maatschappelijk leven louter omwille van hun opinies. Want daar is het cordon sanitaire dat we kennen uiteindelijk wel op uitgedraaid. Wie zich ooit verzet heeft tegen het cordon sanitaire tegen Vlaams Blok/Belang, moet nu niet komen pleiten voor een cordon sanitaire tegen extreem-linksen, antisemieten en dies meer.

Kandidaat-voorzitters bij het VB: Annemans + 2 – of nog meer?

De Standaard pakt vandaag breed uit met het nieuws dat Gerolf Annemans in ‘pole position’ ligt om de nieuwe voorzitter van het VB te worden.  Alle media leiden daaruit af dat er slechts één kandidaat op 1 december aan de VB-Partijraad wordt voorgelegd.  Statutair is dat nog niet zeker - En komen er echt maar drie kandidaten?

Volgens De Standaard, en uiteraard zusterkrant Het Nieuwsblad, is de race al zo goed als gelopen: Kamerfractieleider Gerolf Annemans wordt zo goed als zeker de nieuwe voorzitter van het Vlaams Belang.  Volgens Brinckman zou de ervaren Kamerfractievoorzitter het roer in handen nemen tot 2014 om daarna de scepter over te dragen aan een jongere kracht.

Er zouden echter ook nog twee andere kandidaten zijn: Chris Janssens, Vlaams parlementslid, en Bart Laeremans, senator.  Chris Janssens is de jongste kandidaat, Bart Laeremans combineert ervaring aan een Vlaamsnationaal profiel.

Volgens De Standaard zou het partijbestuur nu maandag beslissen dat enkel de kandidatuur van Annemans zal aangeboden worden aan de Partijraad die zal kiezen op 1 december.  Statutair is dat onzeker:  het Partijbestuur kan wel zijn wens in die zin uitspreken, maar dat niet beslissen.  Een kandidaat die dat wil moet voorgelegd worden aan de Partijraad.  En vermits de termijn om kandidaturen in te dienen nog niet verstreken is, is het ook mogelijk dat het niet bij deze drie kandidaten blijft.  Wordt vervolgd!

10-11-12

Jongerenkopman Tom Van Grieken over de nederlaag van Vlaams Belang

De Vlaams Belang Jongeren voorspelden al in het voorjaar de verkiezingsnederlaag van het Vlaams Belang. Hun analyse over wat er precies op 14 oktober is misgelopen, is kritisch maar blijft binnenskamers. "Nu kijken we enkel nog naar de toekomst en de volgende verkiezing van 2014. Er moeten nieuwe gezichten bijkomen, nieuwe stijlen en nieuwe thema's", zegt jongerenvoorzitter Tom Van Grieken.

Tom Van Grieken (26), sinds maart voorzitter van Vlaams Belang Jongeren, werd op zondag 14 oktober dan wel herkozen als gemeenteraadslid in Mortsel, voor de rest kijkt hij met weinig vreugde terug op de verkiezingen. "Wat we al hadden voorspeld, is uitgekomen: Vlaams Belang heeft de verkiezingen verloren", zegt hij. "Dat hadden we al zien aankomen na een sterkte-zwakteanalyse in het voorjaar. Een week na de verkiezingen heeft het bestuur van de VBJ een nota opgesteld die ik heb gepresenteerd aan de partijraad. Onze analyse is kritisch, maar wij doen niet aan vadermoord en houden onze kritiek binnenskamers. Onze nota formuleert daarom bewust ook geen toekomstvisie of doelstellingen. Dat is de taak van de nieuwe voorzitter." Wie dat wordt, raakt nog dit jaar bekend. Op 11 november weten we alvast welke Vlaams Belangers zich kandidaat hebben gesteld om voorzitter Bruno Valkeniers op te volgen. "Mijn naam zul je er alleszins niet tussen zien staan", zegt Van Grieken. "Ik denk dat er twee of drie kandidaten zullen opstaan. Het is voor de toekomst van onze partij wel cruciaal wie de nieuwe voorzitter wordt. Een vrouw zou mooi zijn, maar dat is niet het
belangrijkste: het moet een sterke figuur zijn met een duidelijke visie."

Politiek talent

"De persoon van Filip Dewinter vormt geen probleem voor ons", zegt Van Grieken. "Dewinter is duidelijk, je weet waar hij voor staat. Hij heeft zijn eigen stijl, maar er moet daarnaast nu ook ruimte komen voor andere stijlen.
Dewinter is de reden waarom ik in de politiek ben gestapt en voor het Vlaams Belang heb gekozen. Hij is het grootste politieke talent van de jongste 15 jaar. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Wij zijn geen machtspartij, wel een programmapartij. Met 15 procent, of 12 à 13 procent kan je ook op het beleid wegen. In 2014 moeten we er staan met onze jonge ploeg."

Droom

"Mijn droom is om in 2014 in elke provincie een nieuwe, jonge lijsttrekker te kunnen presenteren", zegt Van Grieken. "Er is jong talent aanwezig. Ook in het Antwerpse, denk maar aan Angie Bosmans uit Zandvliet en Sam Van Rooy uit Deurne. Het zou fantastisch zijn als we dan kunnen uitpakken met lijsttrekkers die jonger zijn dan 40, liefst nog jonger dan 30. Het politiek talent is er wel, maar het is moeilijk om ze te lanceren en de tijd is erg kort. Mensen moeten ruimte krijgen om te kunnen groeien en ze mogen ook niet te snel opbranden. Een blunder tijdens een tv-optreden blijft je levenslang achtervolgen." De kern van de partij moet volgens Van Grieken dezelfde
blijven: "Dat zijn de drie V's: Vlaanderen, veiligheid en vreemdelingen. Wij denken dat er daarnaast plaats is voor nieuwe thema's. We moeten bijvoorbeeld duidelijker maken dat het VB anti-Europees is. We moeten ook thema's zoals ecologie, dierenwelzijn en globalisering oppikken. We hebben als enige een uniek sociaal-economisch programma voor Vlaanderen: niet links, niet rechts, wel Vlaams."

06-11-12

Vlaams Belang over formatienota De Wever

De Wever krijgt ook van Vlaams Belang onvoldoende

De formatienota van Bart De Wever (N-VA) kan ook bij Vlaams Belang niet op bijval rekenen. Lijsttrekker Filip Dewinter noemt de tekst in een mededeling een poging om "de rechtse kiezer te charmeren met symboolacties" om een "progressief multicultureel beleid" te camoufleren.

Vlaams Belang werd door N-VA na de eerste informatieronde niet meer uitgenodigd voor een gesprek. De partij laat nu weten dat ze de formatienota ziet als een stap richting sp.a en de linkerzijde van CD&V, wat volgens hen tot een halfslachtig beleid zou leiden. "De spreidstand van de N-VA begint steeds meer pijn te doen", klinkt het in de mededeling. "Belangrijke, fundamentele hervormingen van het beleid merken we nauwelijks."

Filip Dewinter: 'Dit moet progressief multicultureel beleid camoufleren'

Vlaams Belang mist in de nota naar eigen zeggen onder meer de actieve opsporing van illegalen, een groter politiekorps, een uitbreiding van het hoofddoekenverbod en een
immigratiestop. "De formateur blijft vasthouden aan het multiculturele discours." Volgens Dewinter is het discours van de nota "overgeschreven uit het vorige bestuursakkoord" en wil De Wever enkel maar de rechtse, gewezen Vlaams Belang-kiezers charmeren met enkele symbolische projecten zoals het niet langer steunen van het onverdoofd slachten en de bouw van een nieuwe gevangenis naast het Justitiepaleis.

"Dit moet een progressief multicultureel beleid camoufleren", meent Dewinter, die verwijst naar formuleringen uit de nota als "een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren", "dialoog met de moslims" en "aandacht voor antidiscriminatie- en racismebestrijding". (Belga/SD)

04-11-12

Een Vlaam Belang kiezer blogt

Zoals ik meermaals gezegd heb, veel VB-ers hebben geen problemen met geïntegreerde allochtonen, wél met amokmakers zoals o.a. Belkacem en andere idioten die wagens/huizen/winkels in de fik steken van mensen die niets te maken hebben met de zogenaamde problemen die die extremisten zélf zoeken. En geloof me, Dhr. Dewinter is verre van een racist. Het enige wat hij wil, net als veel andere VB-stemmers, is respect van wie naar Vlaanderen komt om hier een beter leven te starten. Kom je naar hier om te werken, onze gewoontes te respecteren en jezelf en familie te integreren? Geen probleem. Kom je naar hier om amok te maken en te profiteren? Dan heb je natuurlijk een probleem met ons.

01-11-12

Over het cordon sanitaire

Gevonden op facebook

Ik vrees dat vooral het cordon sanitaire inspirerend heeft gewerkt bij VB-kiezers. En terecht, wat mij betreft. Verder ga ik ervan uit dat mensen om verschillende redenen - of een mix van redenen - voor een bepaalde partij stemmen. En dat zal ook wel voor het VB gelden. Niet elke VB-kiezer zal zich door louter racistische, fascistische of andere verwerpelijke motieven laten leiden hebben. Er zullen ook wel gewoon kiezers bij geweest zijn die volledige Vlaamse autonomie wensen (een legitiem streven, meen ik te mogen stellen) of een strengere beteugeling van de criminaliteit en de bijbehorende overlast (idem). Twee punten die toch vooral de 'core business' vormden van het VB en veel minder of niet van de andere partijen. En ik schrijf met opzet 'vormden' (verleden tijd) want intussen hebben onze traditionele partijen wel degelijk aan die 'core business' van het VB gevreten. En zelfs delen van hun 70-puntenplan uitgevoerd, zoals Van Overmeire terecht opmerkt. (Overigens bestaan er twee versies van dat plan, al zou ik geen van beide in hun geheel willen onderschrijven. Maar ik heb me wel al vaak afgevraagd hoeveel VB-bashers die plannen echt gelezen hebben...)