07-12-12

Geef ons werk

66006_4564823954749_649993576_n.jpg

21:06 Gepost in Foto | Tags: arbeid, economie, werkloosheid, acv | Permalink | Commentaren (0)

17-11-12

Werkloosheidsuitkering gaat almaar sneller naar omlaag

Sinds 1 november 2012 is er een nieuwe regeling van kracht in de werkloosheid. De hervorming is al in december 2011 door de regering-Di Rupo-Vanackere goedgekeurd. De uitkeringen gaan naar omlaag en dalen sneller. Ze treffen meer dan 130.000 werklozen.

De hervorming treft op korte termijn de volledig werkloze samenwonenden, alleenstaanden en gezinshoofden, maar zal, vroeg of laat, de overgrote meerderheid van de werklozen treffen. De grootste slachtoffers zijn de meer dan 130.000 werklozen die al vanaf februari 2013 hun uitkering met 150 euro per maand zien dalen.

Concreet nemen de werkloosheidsuitkeringen voortaan geleidelijk en in verschillende fasen af tot een maximumbedrag dat varieert met de gezinstoestand. Ze zullen in stappen met 12% afnemen voor de gezinshoofden tot ze nog maximaal 1.090 euro bedragen. Alleenstaanden zien hun uitkering in fasen met 17,5% dalen tot maximaal 916 euro per maand. Samenwonenden leveren 40% in tot hen maximum nog 484 euro rest. Ter herinnering: de armoedegrens voor een alleenstaande is vastgelegd op een maandinkomen van 973 euro.

“De hervorming van de werkloosheid is een sociale atoombom. (…) 130.000 Belgen verliezen in 2013 gemiddeld 150 euro per maand. (…) Op 1 januari 2015 gaat de tweede fase in: 40.000 mensen worden dan van de werkloosheid uitgesloten, van wie 30.000 in Wallonië.”
Thierry Bodson, algemeen secretaris Waals ABVV

16-11-12

Waalse uitkeringsgerechtigde is gemiddeld 27 procent duurder dan Vlaamse

N-VA-Kamerlid Nadia Sminate ontving van de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) cijfers voor de jaren 2006 tot en met 2010 waaruit blijkt dat de kosten van de ziekte-uitkeringen verhoudingsgewijs hoger liggen in Wallonië dan in Vlaanderen.

"Uit deze cijfers blijkt dat een Waalse uitkeringsgerechtigde verhoud

ingsgewijs gemiddeld 27 procent duurder is dan een Vlaamse en dat in het Waalse Gewest gemiddeld meer mensen een uitkering krijgen", stelt Kamerlid Nadia Sminate vast. In het stelsel van de werknemers betaalde de ziekteverzekering in 2010 gemiddeld 1 275 euro uit aan inkomensvervangende uitkeringen per Waalse verzekerde werknemer. Dat is een kwart meer dan de 998 euro per Vlaamse werknemer en een derde meer dan de 932 euro die uitbetaald wordt per aangesloten Brusselaar. In het stelsel van de zelfstandigen zijn de bedragen kleiner maar de verschillen groter: Wallonië 612 euro per aangeslotene, Vlaanderen 481 euro en Brussel 353 euro.

Sminate stelt ook vast dat er m.b.t. de uitkeringsverzekering relatief weinig gegevens ter beschikking zijn en studies verricht zijn. Niettemin stijgen de kosten van de ziekte-uitkeringen jaar na jaar en neemt het aantal mensen met een ziekte-uitkering schrikbarend toe.

Nadia Sminate: "Ik betreur dat de verschillen tussen regio's niet geobjectiveerd werden door de minister en het RIZIV. Deze cijfers zijn - nog maar eens - een bevestiging van de vernietigende conclusie die het Rekenhof vorig jaar reeds maakte: er is een wanbeheer in de sector van de ziekte-uitkeringen. We zitten nog steeds met een systeem waar een ziekenfonds er financieel belang bij heeft om zo veel mogelijk invalide leden te hebben."

Mijn kritiek: Elke nationalist in Vlaanderen weet dat deze cijfers de harde werkelijkheid zijn, verdere commentaar dus overbodig.

12-11-12

Over de solidariteitsmars voor werknemers Ford Genk

Blij dat ik niet mee opgestapt ben. de vakbonden zijn alle realiteitszin verloren. Ze eisten geen werk, ze eisten brugpensioen. Hoe idioot kan je zijn. Ik hoor Lieten zeggen: wat als Ford de gronden niet wil afstaan om nieuwe bedrijven aan te trekken???? Nog nooit gehoord van ONTEIGENEN?? Je schat de waarde van de gronden, trekt er alles subsidies van af en hopla, de gronden zijn van de Vlaamse regering. En wees gerust, er zijn voldoende kandidaten om aan het kanaal iets nieuws te beginnen. Ford is weg, en dan? Dan komen er anderen. Maar schei uit over het brugpensioen op 50, terwijl in de buurlanden de pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 67.

11-11-12

Kif Kif over werkloosheid en armoede

Kif Kif: “Het is tegenwoordig in de mode om mensen in werkloosheid of armoede zelf de schuld te geven van hun situatie.”

“Als je de schuld legt bij de mensen zelf, hoef je niet te spreken over socio-economische ongelijkheden of discriminaties. Dit zijn de eigenlijke, structurele oorzaken van armoede. Werkloosheid werd lange tijd gezien als een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit is een structureel fenomeen eigen aan de werking van de markt. Vanaf de jaren negentig krijgt de werkloze zelf de schuld van zijn werkloosheid. Men gaat er vanuit dat de werkloze de kansen die hem werden gegeven, niet heeft genomen. Werklozen moeten ‘geactiveerd’ worden. Ze worden verplicht om cursussen te volgen en op werkaanbiedingen in te gaan. Ook al is het loon te laag, is de job moeilijk te combineren met een gezin of is de woon-werkafstand te groot. Kortom, de werkloze kan zijn uitkering verliezen als hij niet genoeg meegaat in die ‘activering’. Dit soort disciplinering en stigmatisering van de werkloze treft etnisch-culturele minderheden dubbel. Hun werkloosheid is niet enkel hun eigen schuld, het is ook nog eens de schuld van hun ‘onaangepaste’ cultuur, achtergrond of religie.”

09-11-12

Linkse Patrick blogt

We blijven verschuilen achter geweld lost niks op, maar zij die de zin hebben uitgevonden, maken emotionele slachtoffers. Zij die constant de woorden; "de loonkost is te hoog" in de mond nemen, spenderen dagelijks duizenden euro's aan escort vrouwen, hoge hotel rekeningen, hoge onkostennota's, noem maar op en wij zullen blijven maar ja knikken tegen hen, wanneer gaan wij eens roepen dat de loontjes die wij ontvangen de kosten niet meer drukken. Neen de loonkosten zijn niet te hoog, hun geprofiteer wel, en de lonen zijn veel te laag! Wij moeten gaan stoppen met de buitenlandse bedrijven rijk te maken, ons geld(belastinggeld) moet in België blijven!

07-11-12

Ronny Blogt

Te hoge loonkosten?

Werkgeversorganisaties en liberalen grijpen de huidige sociale drama’s aan om te stellen dat de loonkosten te hoog zijn, en dat dat de oorzaak is van deze ontslaggolf.

Klopt niet. Ten eerste, de crisis treft vandaag heel Europa, ook de lagelonenlanden. Verder is het zo dat een (directe en/of indirecte) daling van de lonen ook zal zorgen voor een daling van de koopkracht. De

consumptie zal dus dalen.

Ten slotte: om niet alleen het loon van een werknemer in rekening te nemen, maar ook zijn productiviteit, is het de gewoonte om de “loonkost per productie-eenheid” (Unit Labor Cost = ULC) te berekenen als internationaal vergelijkingspunt. Dat is veel correcter dan de loonkosten per uur, want wat echt telt, is de kostprijs van het product. Als de werknemer duurder is, maar ook productiever, dan compenseert het ene het andere. Mocht alleen de loonkost per uur tellen, dan zouden alle bedrijven al lang naar Bengladesh zijn verhuisd.

Als je de cijfers van de industrie volgens die methode vergelijkt, bedraagt de loonkost per productie-eenheid 0,75 euro voor Duitsland, 0,72 voor Frankrijk, 0,67 euro in België, 0,50 euro in Nederland. Met andere woorden de Belgische werknemer in de industrie kost de patroons minder dan de Duitse werknemer. Dat plaatst een en ander in het juiste perspectief.

06-11-12

Cartoon Ford-topman kriijgt promotie

530661_4869987265044_162082976_n.jpg