30-11-12

Klimaatconferentie in Doha

Op dit moment is er een internationale klimaatconferentie aan de gang in Doha. Hoewel er weinig verwacht wordt van die conferentie, blijven multilaterale onderhandelingen op VN-niveau waar alle staten een stem hebben, de meest eerlijke onderhandelingen. Tegelijk moeten we toegeven dat juist dit type van onderhandelingen muurvast zit. In afwachting van een dergelijk internationaal akkoord kunnen overheden op alle niveaus al heel wat nuttige actie verrichten. Allemaal in het belang van de 99,9% mensen die grote gevolgen dreigen te ondervinden van die 0,1% die tegen beter weten in rijk worden van de klimaatopwarming.

Mijn commentaar: De 99,9% pikt het niet langer dat de 0,1 procent rijk wordt van de klimaatopwarming. Dat moet centraal staan op de klimaatconferentie van Doha